Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Število prebivalcev, Slovenija in kohezijski regiji Podatki v PC-Axis formatu