Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Število prebivalcev in naravno gibanje prebivalstva, letno Podatki v PC-Axis formatu