1. Nastajanje odpadne hrane po izvoru in ravnanje z njo (tone), Slovenija, letno

    Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

    1. MERITVE: Nastala odpadna hrana - SKUPAJ (tone), … nastala v proizvodnji hrane (vključno s primarno) (tone), … nastala v distribuciji in trgovini z živili (tone), … nastala v gostinstvu in strežbi hrane (tone), ..., Ravnanje z odpadno hrano - drugo ravnanje (tone) (9)
    2. LETO: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)