Kazalniki produktivnosti pri uporabi okoljskih sredstev in naravnih virov, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KAZALNIKI Select at least one value

Št. vrednosti 5 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 27 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 04. 2020
Kontaktna oseba
Oddelek za statistiko okolja in energetike, mag.Mojca Žitnik, +386 1 2340 740, mojca.zitnik@gov.si
Enota
Gg ekvivalenta CO2, kg/ha, EUR/kg, EUR 2010/ktoe, EUR 2010/m3
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
2775201S
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
KAZALNIKI
Emisijska produktivnost (EUR 2010/kg ekv. CO2)
Kazalnik emisijska produktivnost predstavlja razmerje med bruto domačim proizvodom in izpusti toplogrednih plinov brez odbitkov. Izražen je v evrih, v stalnih cenah iz leta 2010, na kilogram ekvivalenta ogljikovega dioksida.
Energetska produktivnost (mio. EUR 2010/ktoe)
Kazalnik energetska produktivnost predstavlja razmerje med bruto domačim proizvodom in oskrbo z energijo. Izražen je v evrih, v stalnih cenah iz leta 2010, na 1.000 ton ekvivalenta nafte.
Snovna produktivnost (EUR 2010/kg)
Kazalnik snovna produktivnost predstavlja razmerje med bruto domačim proizvodom in domačo porabo snovi. Izražen je v evrih, v stalnih cenah iz leta 2010, na kilogram snovi.
Vodna produktivnost (EUR 2010/m3)
Kazalnik vodna produktivnost predstavlja razmerje med bruto domačim proizvodom in količino vode, dobavljene iz javnega vodovoda. Izražen je v evrih, v stalnih cenah iz leta 2010, na kubični meter vode.
Bruto zaloga dušika (kg/ha)
Kazalnik bruto zaloga dušika na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi predstavlja razliko med vnosom dušika v tla in odvzemom dušika iz tal kmetijskih zemljišč v uporabi. Izražen je v kilogramih dušika na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi.
KAZALNIKI: Emisijska produktivnost (EUR 2010/kg ekv. CO2) , LETO: 2018
Podatki za celotno časovno serijo so bili revidirani.
KAZALNIKI: Energetska produktivnost (mio. EUR 2010/ktoe) , LETO: 2018
Podatki za celotno časovno serijo so bili revidirani.
KAZALNIKI: Snovna produktivnost (EUR 2010/kg) , LETO: 2018
Podatki za celotno časovno serijo so bili revidirani.
KAZALNIKI: Vodna produktivnost (EUR 2010/m3) , LETO: 2018
Podatki za celotno časovno serijo so bili revidirani.