1. Energetska bilanca (1000 toe), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. OSKRBA IN PORABA: Domača proizvodnja, Uvoz, Izvoz, Medn. pomorska skladišča, ..., Končna poraba-Neenergetska raba (35)
  2. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  3. ENERGETSKI VIR: Trdna goriva, Surova nafta, Naftni proizvodi, Zemeljski plin, ..., Energetski viri-SKUPAJ (11)


 2. Energetski kazalniki, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KAZALNIK: Domača proizvodnja (1000 toe), Oskrba z energijo (1000 toe), Končna poraba (1000 toe), Energetska odvisnost (%), ..., Vsebnost ogljika v oskrbi z energijo (t/toe) (16)
  2. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)


 3. Energetska bilanca (TJ), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. OSKRBA IN PORABA: Domača proizvodnja, Uvoz, Izvoz, Medn. pomorska skladišča, ..., Končna poraba-Neenergetska raba (35)
  2. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  3. ENERGETSKI VIR: Trdna goriva, Surova nafta, Naftni proizvodi, Zemeljski plin, ..., Energetski viri-SKUPAJ (11)