Pridelava grozdja v vinogradih (ha, število trt, t, t/ha, kg/trto), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE Select at least one value

Št. vrednosti 5 od tega izbranih

Išči

VRSTA GROZDJA Select at least one value

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 29 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
19. 05. 2020
Kontaktna oseba
Simon Plešivčnik, Oddelek za statistike kmetijstva, gozdarstva, ribištva in lova, +386 1 2340 749, simon.plesivcnik@gov.si
Enota
ha, število, t, t/ha, kg/trto
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
1502406
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila