1. Struktura izvoza in uvoza po velikosti in dejavnosti izvoznikov in uvoznikov, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. EKONOMSKA SKUPINA: Ekonomske skupine - SKUPAJ, Evropska unija, Države nečlanice evropske unije, (3)
  2. SKD DEJAVNOST: SKD dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, B RUDARSTVO, C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI, ..., X Neznano (44)
  3. VELIKOST PODJETJA: Velikost podjetja - SKUPAJ, Mikro podjetja (0-9), Mala podjetja (10-49), Srednje velika podjetja (50-249), ..., Ni podatka (6)
  4. MERITVE: 1000 EUR, Število podjetij, (2)
  5. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  6. TOK BLAGA: Izvoz, Uvoz, (2)


 2. Največji izvozniki in uvozniki glede na področje dejavnosti in vrednost njihove blagovne menjave (v 1000 EUR), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. EKONOMSKA SKUPINA: Ekonomske skupine - SKUPAJ, Evropska unija, Države nečlanice evropske unije, (3)
  2. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, B_D_E RUDARSTVO, OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO, OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA, C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI, ..., X Neznano (7)
  3. SKUPINA PODJETIJ: Podjetja - SKUPAJ, Prvih 5, Prvih 10, Prvih 20, ..., Prvih 1000 (8)
  4. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  5. TOK BLAGA: Izvoz, Uvoz, (2)


 3. Število izvoznikov in uvoznikov glede na področje dejavnosti in vrednosti njihovega izvoza in uvoza po izbranih trgovinskih partnericah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKUPINE DRŽAV IN DRŽAVE: Skupine držav/države - SKUPAJ, ..Evropska unija, ....Avstrija, ....Belgija, ..., ....Druge države, razen omenjenih (74)
  2. SKD DEJAVNOST: SKD dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, B_D_E RUDARSTVO, OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO, OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA, C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI, ..., X Neznano (7)
  3. MERITVE: 1000 EUR, Število podjetij, (2)
  4. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  5. TOK BLAGA: Izvoz, Uvoz, (2)


 4. Struktura izvoza in uvoza glede na področje dejavnosti izvoznikov in uvoznikov in glede na število trgovinskih partneric, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. EKONOMSKA SKUPINA: Ekonomske skupine - SKUPAJ, Evropska unija, Države nečlanice evropske unije, (3)
  2. SKD DEJAVNOST: SKD dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, B_D_E RUDARSTVO, OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO, OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA, C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI, ..., X Neznano (7)
  3. ŠTEVILO TRGOVINSKIH PARTNERIC: Podjetja - SKUPAJ, 1, 2, Od 3 do 5, ..., Nerazvrščeno (9)
  4. MERITVE: 1000 EUR, Število podjetij, (2)
  5. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  6. TOK BLAGA: Izvoz, Uvoz, (2)


 5. Struktura izvoza in uvoza po izbranih trgovinskih partnericah glede na vrednost trgovanja izvoznikov in uvoznikov, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DRŽAVA: Države - SKUPAJ, Albanija, Avstralija, Avstrija, ..., Druge države, razen omenjenih (66)
  2. SKUPINE PODJETIJ PO VREDNOSTI TRGOVANJA: Podjetja - SKUPAJ, Do 10.000 EUR, 10.000 - 50.000 EUR, 50.000 - 100.000 EUR, ..., Nerazvrščeno (10)
  3. MERITVE: 1000 EUR, Število podjetij, (2)
  4. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  5. TOK BLAGA: Izvoz, Uvoz, (2)


 6. Struktura izvoza in uvoza glede na dejavnost izvoznikov in uvoznikov in glede na dejavnost proizvoda (v 1000 EUR), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST PODJETJA: SKD dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, B RUDARSTVO, C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI, ..., X Neznano (44)
  2. CPA DEJAVNOST PROIZVODA: CPA dejavnost proizvoda - SKUPAJ, A KMETIJSKI, GOZDARSKI IN RIBIŠKI PROIZVODI, B RUDE IN KAMNINE, C PROIZVODI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI, ..., X Neznano (32)
  3. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  4. TOK BLAGA: Izvoz, Uvoz, (2)


 7. Struktura izvoza in uvoza po tipu in dejavnosti izvoznikov in uvoznikov, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. EKONOMSKA SKUPINA: Ekonomske skupine držav - SKUPAJ, Evropska unija, Države nečlanice evropske unije, (3)
  2. SKD DEJAVNOST: SKD dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, B RUDARSTVO, C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI, ..., X Neznano (44)
  3. TIP IZVOZNIKA/UVOZNIKA: Tip izvoznika/uvoznika - SKUPAJ, 1. Izvoznik, 11. Samo izvoznik, 12. Izvoznik in uvoznik hkrati, ..., 22. Uvoznik in izvoznik hkrati (7)
  4. MERITVE: 1000 EUR, Število podjetij, (2)
  5. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)
  6. TOK BLAGA: Izvoz, Uvoz, (2)


 8. Struktura izvoza in uvoza po vrsti lastništva in dejavnosti izvoznikov in uvoznikov, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. EKONOMSKA SKUPINA: Ekonomske skupine držav - SKUPAJ, Evropska unija, Države nečlanice evropske unije, (3)
  2. SKD DEJAVNOST: SKD dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, B RUDARSTVO, C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI, ..., X Neznano (44)
  3. VRSTA LASTNIŠTVA: Vrsta lastništva - SKUPAJ, 1. Podjetje v večinski slovenski lasti, 11. Podjetje v večinski slovenski lasti brez podružnice v tujini, 12. Podjetje v večinski slovenski lasti s podružnico v tujini, ..., X. Nerazvrščeno (6)
  4. MERITVE: 1000 EUR, Število podjetij, (2)
  5. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)
  6. TOK BLAGA: Izvoz, Uvoz, (2)


 9. Struktura izvoza po intenzivnosti in dejavnosti izvoznikov, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. EKONOMSKA SKUPINA: Ekonomske skupine - SKUPAJ, Evropska unija, Države nečlanice evropske unije, (3)
  2. SKD DEJAVNOST: SKD dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, B RUDARSTVO, C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI, ..., X Neznano (44)
  3. INTENZIVNOST IZVOZA: Intenzivnost izvoza - SKUPAJ, do 24 %, 25 - 49 %, 50 - 74 %, ..., Ni podatka (6)
  4. LETO: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  5. MERITVE: 1000 EUR, Število podjetij, (2)


 10. Struktura izvoza in uvoza po dejavnosti izvoznikov in uvoznikov, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. EKONOMSKA SKUPINA: Ekonomske skupine - SKUPAJ, Evropska unija, Države nečlanice evropske unije, (3)
  2. SKD DEJAVNOST: SKD dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, A02 Gozdarstvo, ..., 9 OSTALE DEJAVNOSTI (231)
  3. MERITVE: 1000 EUR, Število podjetij, (2)
  4. LETO: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  5. TOK BLAGA: Izvoz, Uvoz, (2)


 11. Število izvoznikov in uvoznikov glede na velikost in vrednosti njihovega izvoza in uvoza po izbranih trgovinskih partnericah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKUPINE DRŽAV IN DRŽAVE: Skupine držav/države - SKUPAJ, ..Evropska unija, ....Avstrija, ....Belgija, ..., ....Druge države, razen omenjenih (73)
  2. VELIKOST: Velikost podjetja - SKUPAJ, Mikro podjetja (0-9), Mala podjetja (10-49), Srednje velika podjetja (50-249), ..., X Neznano (6)
  3. MERITVE: 1000 EUR, Število podjetij, (2)
  4. LETO: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  5. TOK BLAGA: Izvoz, Uvoz, (2)


 12. Izvoz in uvoz po statističnih regijah in državah (v 1000 EUR), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DRŽAVA: Države - SKUPAJ, Nerazvrščeno, Andora, Združeni arabski emirati, ..., Zimbabve (252)
  2. STATISTIČNA REGIJA: Statistične regije - SKUPAJ, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Neznano (14)
  3. LETO: 2017, 2018, (2)
  4. TOK BLAGA: Uvoz, Izvoz, (2)


 13. Izvoz in uvoz po statističnih regijah (v 1000 EUR), Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. TOK BLAGA: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Neznano (14)
  3. ČETRTLETJE: 2017Q1, 2017Q2, 2017Q3, 2017Q4, ..., 2020Q1 (13)


 14. Izvoz in uvoz po statističnih regijah in skupinah držav (v 1000 EUR), Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKUPINE DRŽAV: Skupine držav - SKUPAJ, Afrika, Avstralija in Oceanija, Azija, ..., Nerazvrščeno v okviru trgovine z državami nečlanicami (9)
  2. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Neznano (14)
  3. TOK BLAGA: Uvoz, Izvoz, (2)
  4. ČETRTLETJE: 2020Q1, (1)