1. Izvoz in uvoz po Standardni klasifikaciji dejavnosti (2002), Slovenija, 2000M01 - 2007M12

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DEJAVNOST PROIZVODA: 00 SKD Dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO, LOV, GOZDARSTVO, A01 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve, A02 Gozdarstvo in gozdarske storitve, ..., XX Neznano (61)
  3. MESEC: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2007M12 (96)
  4. ENOTA: EUR, USD, Neto masa v kg, (3)


 2. Izvoz in uvoz po Standardni klasifikaciji dejavnosti (2002), Slovenija, 2000 - 2007

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DEJAVNOST PROIZVODA: 00 SKD Dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO, LOV, GOZDARSTVO, A01 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve, A02 Gozdarstvo in gozdarske storitve, ..., XX Neznano (61)
  3. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2007 (8)
  4. ENOTA: EUR, USD, Neto masa v kg, (3)


 3. Indeksi povprečnih vrednosti izvoza in uvoza po sektorjih in odsekih Standardne mednarodne trgovinske klasifikacije, Slovenija, 2001Q1 - 2016Q4

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. OBMOČJE: Vse države, Države evro območja, Države izven evro območja, (3)
  3. STANDARDNA MEDNARODNA TRGOVINSKA KLASIFIKACIJA: Total Standardna mednarodna trgovinska klasifikacija - SKUPAJ, 0 Živila in žive živali, 00 Žive živali, 01 Meso in mesni izdelki, ..., 97 Zlato, nemonetarno (75)
  4. ČETRTLETJE: 2001Q1, 2001Q2, 2001Q3, 2001Q4, ..., 2016Q4 (64)
  5. INDEKS: Tekoče četrtletje / isto četrtletje preteklega leta, Tekoče četrtletje / povprečje preteklega leta, Povprečje četrtletij tekočega leta / povprečje enakih četrtletij preteklega leta, (3)


 4. Indeksi povprečnih vrednosti izvoza in uvoza po Klasifikaciji širokih ekonomskih kategorij, Slovenija, 2001Q1 - 2016Q4

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. OBMOČJE: Vse države, Države evro območja, Države izven evro območja, (3)
  3. KLASIFIKACIJA ŠIROKIH EKONOMSKIH KATEGORIJ: 00 Klasifikacija širokih ekonomskih kategorij - SKUPAJ, A Proizvodi za vmesno porabo, B Proizvodi za investicije, C Proizvodi za široko porabo, ..., 7 Drugo blago (33)
  4. ČETRTLETJE: 2001Q1, 2001Q2, 2001Q3, 2001Q4, ..., 2016Q4 (64)
  5. INDEKS: Tekoče četrtletje / isto četrtletje preteklega leta, Tekoče četrtletje / povprečje preteklega leta, Povprečje četrtletij tekočega leta / povprečje enakih četrtletij preteklega leta, (3)


 5. Indeksi povprečnih vrednosti izvoza in uvoza po področjih, podpodročjih in oddelkih Standardne klasifikacije dejavnosti (2008), Slovenija, 2001Q1 - 2016Q4

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. OBMOČJE: Vse države, Države evro območja, Države izven evro območja, (3)
  3. DEJAVNOST PROIZVODA: 00 SKD dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, A02 Gozdarstvo, ..., S96 Druge storitvene dejavnosti (49)
  4. ČETRTLETJE: 2008Q1, 2008Q2, 2008Q3, 2008Q4, ..., 2016Q4 (36)
  5. INDEKS: Tekoče četrtletje / isto četrtletje preteklega leta, Tekoče četrtletje / povprečje preteklega leta, Povprečje četrtletij tekočega leta / povprečje enakih četrtletij preteklega leta, (3)


 6. Indeksi povprečnih vrednosti izvoza in uvoza po področjih, podpodročjih in oddelkih Standardne klasifikacije dejavnosti (2002), Slovenija, 2001Q1 - 2016Q4

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. OBMOČJE: Vse države, Države evro območja, Države izven evro območja, (3)
  3. DEJAVNOST PROIZVODA: 00 SKD Dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO, LOV, GOZDARSTVO, A01 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve, A02 Gozdarstvo in gozdarske storitve, ..., O93 Druge storitvene dejavnosti (59)
  4. ČETRTLETJE: 2001Q1, 2001Q2, 2001Q3, 2001Q4, ..., 2007Q4 (28)
  5. INDEKS: Tekoče četrtletje / isto četrtletje preteklega leta, Tekoče četrtletje / povprečje preteklega leta, Povprečje četrtletij tekočega leta / povprečje enakih četrtletij preteklega leta, (3)