1. Izvoz in uvoz po Standardni klasifikaciji dejavnosti (2008), po državah, Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. ENOTA: EUR, USD, Neto masa v kg, (3)
  3. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (242)
  4. DEJAVNOST PROIZVODA: 00 SKD dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, A02 Gozdarstvo, ..., XX Neznano (52)
  5. MESEC: 2008M01, 2008M02, 2008M03, 2008M04, ..., 2020M03 (147)


 2. Izvoz in uvoz po Standardni klasifikaciji dejavnosti (2008), po ekonomskih skupinah držav, Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. ENOTA: EUR, USD, Neto masa v kg, (3)
  3. EKONOMSKA SKUPINA: Ekonomske skupine - SKUPAJ, Evropska unija, Države nečlanice Evropske unije, Evropska monetarna unija, Države nečlanice Evropske monetarne unije (5)
  4. DEJAVNOST PROIZVODA: 00 SKD dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, A02 Gozdarstvo, ..., XX Neznano (52)
  5. MESEC: 2008M01, 2008M02, 2008M03, 2008M04, ..., 2020M03 (147)


 3. Izvoz in uvoz po Standardni klasifikaciji dejavnosti (2008), po državah, Slovenija, letno (kumulativni podatki)

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (242)
  3. DEJAVNOST PROIZVODA: 00 SKD dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, A02 Gozdarstvo, ..., XX Neznano (52)
  4. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2020M01-M03 (13)
  5. ENOTA: EUR, USD, Neto masa v kg, (3)


 4. Izvoz in uvoz po Standardni klasifikaciji dejavnosti (2008), po ekonomskih skupinah držav, Slovenija, letno (kumulativni podatki)

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. EKONOMSKA SKUPINA: Ekonomske skupine - SKUPAJ, Evropska unija, Države nečlanice Evropske unije, Evropska monetarna unija, Države nečlanice Evropske monetarne unije (5)
  3. DEJAVNOST PROIZVODA: 00 SKD dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, A02 Gozdarstvo, ..., XX Neznano (52)
  4. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2020M01-M03 (13)
  5. ENOTA: EUR, USD, Neto masa v kg, (3)