1. Izvoz, uvoz, trgovinska bilanca in pokritost uvoza z izvozom, Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MESEC: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2020M06 (246)
  2. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, Pokritost uvoza z izvozom [%], Trgovinska bilanca, (4)
  3. VALUTA: EUR, USD, (2)


 2. Izvoz, uvoz, trgovinska bilanca in pokritost uvoza z izvozom, Slovenija, letno (kumulativni podatki)

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020M01-M06 (21)
  2. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, Pokritost uvoza z izvozom [%], Trgovinska bilanca, (4)
  3. VALUTA: EUR, USD, (2)


 3. Izvoz in uvoz po državah, Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. ENOTA: EUR, USD, Neto masa v kg, (3)
  3. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (252)
  4. MESEC: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2020M06 (246)


 4. Izvoz in uvoz po državah, Slovenija, letno (kumulativni podatki)

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  2. DRŽAVA: 00 Države - SKUPAJ, AD Andora, AE Združeni arabski emirati, AF Afganistan, ..., ZW Zimbabve (252)
  3. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020M01-M06 (21)
  4. ENOTA: EUR, USD, Neto masa v kg, (3)


 5. Izvoz in uvoz po ekonomskih skupinah držav, Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MESEC: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2020M06 (246)
  2. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  3. ENOTA: EUR, USD, Neto masa v kg, (3)
  4. EKONOMSKA SKUPINA: Ekonomske skupine - SKUPAJ, Evropska unija, Države nečlanice Evropske unije, Evropska monetarna unija, Države nečlanice Evropske monetarne unije (5)


 6. Izvoz in uvoz po ekonomskih skupinah držav, Slovenija, letno (kumulativni podatki)

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020M01-M06 (21)
  2. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  3. ENOTA: EUR, USD, Neto masa v kg, (3)
  4. EKONOMSKA SKUPINA: Ekonomske skupine - SKUPAJ, Evropska unija, Države nečlanice Evropske unije, Evropska monetarna unija, Države nečlanice Evropske monetarne unije (5)


 7. Indeksi izvoza in uvoza, Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MESEC: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2020M06 (246)
  2. UVOZ/IZVOZ: Uvoz, Izvoz, (2)
  3. VALUTA: EUR, USD, (2)
  4. INDEKS: Tekoči mesec / pretekli mesec, Tekoči mesec / isti mesec preteklega leta, Tekoči mesec / povprečje preteklega leta, (3)