Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno, na debelo in z motornimi vozili ter od popravil le-teh, originalni podatki in podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja, mesec / povprečje leta 2015, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

INDEKS Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

VRSTA PODATKA Select at least one value

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

MESEC Select at least one value

Št. vrednosti 246 od tega izbranih

Išči

SKD DEJAVNOST Select at least one value

Št. vrednosti 21 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
27. 07. 2020
Kontaktna oseba
Kratkoročne poslovne statistike
Dominika Lunder, (01) 241 52 07, dominika.lunder@gov.si
Matic Škrinjar, (01) 241 52 87, matic.skrinjar@gov.si
Enota
indeks
Bazno obdobje
2015
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
2001301
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Povezava na Metodološka pojasnila o revidiranju statističnih podatkov.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
INDEKS
Nominalni indeks
Vpliv rasti cen ni izločen.
Realni indeks
Za izločitev vpliva rasti cen uporabljamo indekse cen življenjskih potrebščin.
VRSTA PODATKA
Originalni podatki
Vplivi sezone in koledarja niso izločeni.
Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni.