1. Osnovni kazalniki demografije podjetij z vsaj eno zaposleno osebo po dejavnosti (SKD 2008) in pravnoorganizacijski obliki, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: B Rudarstvo, B-E Industrija, B-N_X_K642 Poslovne dejavnosti, razen dejavnosti holdingov, B-S_X_K642 Industrija, gradbeništvo in storitve (razen dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, dejavnosti ekstrateritorialnih organizacij in teles ter dejavnosti holdingov), ..., S96 Druge storitvene dejavnosti (193)
  2. PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA: Pravnoorganizacijske oblike - SKUPAJ, Fizične osebe, Družbe z omejeno odgovornostjo in delniške družbe, Druge pravnoorganizacijske oblike, (4)
  3. KAZALNIK: V11010 Število podjetij, V11020 Število novonastalih podjetij, V11030 Število podjetij, ki so prenehala poslovati, V16010 Število oseb, ki delajo v podjetjih, ..., V16031 Število zaposlenih oseb v podjetjih, ki so prenehala poslovati (9)
  4. LETO: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)


 2. Osnovni kazalniki demografije podjetij z vsaj eno zaposleno osebo po dejavnosti (SKD 2008) in velikosti podjetja glede na število zaposlenih, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: B Rudarstvo, B-E Industrija, B-N_X_K642 Poslovne dejavnosti, razen dejavnosti holdingov, B-S_X_K642 Industrija, gradbeništvo in storitve (razen dejavnosti holdingov), ..., S96 Druge storitvene dejavnosti (193)
  2. VELIKOST PODJETJA: Velikost podjetja - SKUPAJ, 1 - 4 zaposlene, 5 - 9 zaposlenih, 10+ zaposlenih, (4)
  3. KAZALNIK: V11010 Število podjetij, V11020 Število novonastalih podjetij, V11030 Število podjetij, ki so prenehala poslovati, V11041 Število novonastalih podjetij v t-1, preživelih v t, ..., V16055 Število oseb, ki delajo v letu nastanka v novonastalih podjetij v t-5, preživelih v t (24)
  4. LETO: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)


 3. Osnovni kazalniki demografije podjetij z vsaj eno zaposleno osebo po kohezijskih in statističnih regijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA IN STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, VZHODNA SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, ..., Obalno-kraška (15)
  2. KAZALNIK: V11010 Število podjetij, V11020 Število novonastalih podjetij, V11030 Število podjetij, ki so prenehala poslovati, V16010 Število oseb, ki delajo v podjetjih, ..., V16055 Število oseb, ki delajo v letu nastanka v novonastalih podjetij v t-5, preživelih v t (24)
  3. LETO: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)


 4. Izvedeni kazalniki demografije podjetij z vsaj eno zaposleno osebo po dejavnosti (SKD 2008) in velikosti podjetja glede na število zaposlenih, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: B Rudarstvo, B-E Industrija (razen gradbeništva), B-N_X_K642 Poslovne dejavnosti, razen dejavnosti holdingov, B-S_X_K642 Industrija, gradbeništvo in storitve (razen dejavnosti holdingov), ..., S96 Druge storitvene dejavnosti (193)
  2. VELIKOST PODJETJA: Velikost podjetja - SKUPAJ, 1 - 4 zaposlene, 5 - 9 zaposlenih, 10+ zaposlenih, (4)
  3. KAZALNIK: V97020 Delež novonastalih podjetij med podjetji (v %), V97030 Delež podjetij, ki so prenehala poslovati med podjetji (v %), V97045 Delež pet let preživelih podjetij med novonastalimi podjetji (v %), (3)
  4. LETO: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)


 5. Izvedeni kazalniki demografije podjetij z vsaj eno zaposleno osebo po kohezijskih in statističnih regijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA IN STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, VZHODNA SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, ..., Obalno-kraška (15)
  2. KAZALNIK: V97020 Delež novonastalih podjetij med podjetji (v %), V97022 Število novonastalih podjetij na 10.000 prebivalcev v regiji, V97030 Delež podjetij, ki so prenehala poslovati med podjetji (v %), V97045 Delež pet let preživelih podjetij med novonastalimi podjetji (v %), V97121 Povprečna velikost novonastalih podjetij (5)
  3. LETO: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)