1. Izdatki tujih obiskovalcev za turistično potrošnjo, mio EUR, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. PROIZVODI/STORITVE: Turistično značilni proizvodi, ..Nastanitvene storitve, ..Strežba hrane in pijač, ..Storitve prevoza potnikov in najema prevoznih sredstev, ..., Proizvodi/storitve - SKUPAJ (9)
  2. LETO: 2012, 2014, 2015, 2017, (4)
  3. VRSTA OBISKOVALCEV: Turisti, Enodnevni obiskovalci, Vrsta obiskovalcev - SKUPAJ, (3)


 2. Domači izdatki za turistično potrošnjo (izdatki domačih obiskovalcev), mio EUR, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. PROIZVODI/STORITVE: Turistično značilni proizvodi, ..Nastanitvene storitve, ..Strežba hrane in pijač, ..Storitve prevoza potnikov in najema prevoznih sredstev, ..., Proizvodi/storitve - SKUPAJ (9)
  2. LETO: 2012, 2014, 2015, 2017, (4)
  3. KRAJ POTOVANJA: Na potovanjih v Sloveniji, Domači del potrošnje na potovanjih v tujino, Kraj potovanja - Skupaj, (3)
  4. VRSTA OBISKOVALCEV: Turisti, Enodnevni obiskovalci, Vrsta obiskovalcev - Skupaj, (3)


 3. Izdatki domačih prebivalcev za turistično potrošnjo v tujini (izhodna turistična potrošnja), mio EUR, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. PROIZVODI/STORITVE: Turistično značilni proizvodi, ..Nastanitvene storitve, ..Strežba hrane in pijač, ..Storitve prevoza potnikov in najema prevoznih sredstev, ..., Proizvodi/storitve - SKUPAJ (9)
  2. LETO: 2012, 2014, 2015, 2017, (4)
  3. VRSTA OBISKOVALCEV: Turisti, Enodnevni obiskovalci, Vrsta obiskovalcev - SKUPAJ, (3)


 4. Notranja turistična potrošnja, mio EUR, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. PROIZVODI/STORITVE: Turistično značilni proizvodi, ..Nastanitvene storitve, ..Strežba hrane in pijač, ..Storitve prevoza potnikov in najema prevoznih sredstev, ..., Skupaj (9)
  2. LETO: 2012, 2014, 2015, 2017, (4)
  3. VRSTA TURISTIČNE POTROŠNJE: ..Izdatki tujih obiskovalcev, ..Izdatki domačih obiskovalcev, Notranja turistična potrošnja, izdatki, Druge komponente turistične potrošnje, Skupaj notranja turistična potrošnja (5)


 5. Proizvodni račun turističnih in drugih dejavnosti (v osnovnih cenah), mio EUR, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. PROIZVODI/STORITVE/TRANSAKCIJE: Turistično značilni proizvodi, ..Nastanitvene storitve, ..Strežba hrane in pijač, ..Storitve prevoza potnikov in najema prevoznih sredstev, ..., Bruto poslovni presežek (14)
  2. LETO: 2012, 2014, 2015, 2017, (4)
  3. DEJAVNOSTI/VRSTE DEJAVNOSTI: ..Gostinske nastanitvene dejavnosti, ..Dejavnost strežbe jedi in pijač, ..Dejavnosti prevoza potnikov in najema prevoznih sredstev, ..Dejavnost turističnih agencij in organizatorjev potovanj, ..., Proizvodnja domačih proizvajalcev (v osnovnih cenah) (9)


 6. Domača ponudba in notranja turistična potrošnja (v kupčevih cenah), Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. PROIZVODI/STORITVE/TRANSAKCIJE: Turistično značilni proizvodi, ..Nastanitvene storitve, ..Strežba hrane in pijač, ..Storitve prevoza potnikov in najema prevoznih sredstev, ..., Bruto poslovni presežek (14)
  2. LETO: 2012, 2014, 2015, 2017, (4)
  3. DEJAVNOSTI/VRSTE DEJAVNOSTI: ..Gostinske nastanitvene dejavnosti, ..Gostinske nastanitvene dejavnosti; turistični delež (vrednost), ..Dejavnost strežbe jedi in pijač, ..Dejavnost strežbe jedi in pijač; turistični delež (vrednost), ..., Turistični deleži (Notranja turistična potrošnja/Domača ponudba), % (25)


 7. Število zaposlenih, neposredno povezanih s turizmom in skupno število zaposlenih, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DEJAVNOST: ..Nastanitvene storitve, ..Strežba hrane in pijač, ..Storitve prevoza potnikov in najema prevoznih sredstev, ..Storitve turističnih agencij in organizatorjev potovanj, ..., Dejavnosti - SKUPAJ (7)
  2. LETO: 2012, 2014, 2015, 2017, (4)
  3. VRSTA ZAPOSLENOSTI: Skupno število zaposlenih, Število zaposlenih, neposredno povezanih s turizmom, (2)


 8. Nedenarni turistični kazalniki: število potovanj, prenočitev, nastanitvenih zmogljivosti, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: V državo usmerjeni turizem (prihodi tujcev); število enodnevnih potovanj, V državo usmerjeni turizem (prihodi tujcev); število večdnevnih potovanj, V državo usmerjeni turizem (prihodi tujcev); število prenočitev, Domači turizem; število enodnevnih potovanj, ..., Nastanitvene zmogljivosti v SKD 55.3; število prostorov za šotore in karavane (17)
  2. LETO: 2012, 2014, 2015, 2017, (4)


 9. Turistična dodana vrednost in turistični bruto domači proizvod (BDP), mio EUR, %, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Turistična dodana vrednost, mio EUR, Celotna dodana vrednost gospodarstva, mio EUR, Delež turistične dodane vrednosti v celotni dodani vrednosti, %, Turistični BDP, mio EUR, ..., Delež turističnega BDP v celotnem BDP, % (6)
  2. LETO: 2012, 2014, 2015, 2017, (4)


 10. Skupni, neposredni in posredni učinki turistične potrošnje, mio EUR, %, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Skupna dodana vrednost v gospodarstvu, ki je posledica turistične potrošnje, mio EUR, Delež v celotni dodani vrednosti, %, Skupni BDP, ki je posledica turistične potrošnje, mio EUR, Delež v celotnem BDP, %, (4)
  2. LETO: 2012, 2014, 2015, 2017, (4)