1. Bruto domači proizvod, statistične regije, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Mio EUR (fiksni tečaj 2007), Struktura (Slovenija = 100%), Na prebivalca, EUR (tekoči tečaj), Na prebivalca, indeks ravni (Slovenija vsa leta = 100), (4)
  2. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Obalno-kraška (13)


 2. Bruto domači proizvod, kohezijski regiji, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Mio EUR (fiksni tečaj 2007), Struktura (Slovenija = 100%), Na prebivalca, EUR (tekoči tečaj), Na prebivalca, indeks ravni (Slovenija vsa leta = 100), (4)
  2. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)


 3. Bruto dodana vrednost v osnovnih cenah po dejavnostih, statistične regije, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. SKD DEJAVNOST: Skupaj dejavnosti, A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, BCDE Predelovalne dejavnosti, rudarstvo in druga industrija, ..od tega: C Predelovalne dejavnosti, ..., RSTU Druge dejavnosti (12)
  3. MERITVE: Mio EUR (fiksni tečaj 2007), Struktura po regijah (Slovenija = 100%), Struktura po dejavnostih (%), (3)
  4. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Obalno-kraška (13)


 4. Bruto dodana vrednost v osnovnih cenah po dejavnostih, kohezijski regiji, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. SKD DEJAVNOST: Skupaj dejavnosti, A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, BCDE Predelovalne dejavnosti, rudarstvo in druga industrija, ..od tega: C Predelovalne dejavnosti, ..., RSTU Druge dejavnosti (12)
  3. MERITVE: Mio EUR (fiksni tečaj 2007), Struktura po regijah (Slovenija = 100%), Struktura po dejavnostih (%), Letna sprememba obsega (%), (4)
  4. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)


 5. Zaposlenost po dejavnostih, statistične regije, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. SKD DEJAVNOST: Skupaj dejavnosti, A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, BCDE Predelovalne dejavnosti, rudarstvo in druga industrija, ..od tega: C Predelovalne dejavnosti, ..., RSTU Druge dejavnosti (12)
  3. ZAPOSLENOST/ZAPOSLENI: Zaposlenost, ..Zaposleni, (2)
  4. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Obalno-kraška (13)


 6. Zaposlenost po dejavnostih, kohezijski regiji, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. SKD DEJAVNOST: Skupaj dejavnosti, A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, BCDE Predelovalne dejavnosti, rudarstvo in druga industrija, ..od tega: C Predelovalne dejavnosti, ..., RSTU Druge dejavnosti (12)
  3. ZAPOSLENOST/ZAPOSLENI: Zaposlenost, ..Zaposleni, (2)
  4. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)


 7. Opravljene delovne ure (mio.) po dejavnostih, kohezijski regiji, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. SKD DEJAVNOST: Skupaj dejavnosti, A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, BCDE Predelovalne dejavnosti, rudarstvo in druga industrija, ..od tega: C Predelovalne dejavnosti, ..., RSTU Druge dejavnosti (12)
  3. ZAPOSLENOST/ZAPOSLENI: Zaposlenost, Zaposleni, (2)
  4. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)


 8. Sredstva za zaposlene po dejavnostih, mio. EUR (fiksni tečaj 2007), kohezijski regiji, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. SKD DEJAVNOST: Skupaj dejavnosti, A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, BCDE Predelovalne dejavnosti, rudarstvo in druga industrija, ..od tega: C Predelovalne dejavnosti, ..., RSTU Druge dejavnosti (12)
  3. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)


 9. Računi gospodinjstev, kohezijski in statistične regije, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. TRANSAKCIJA: Neto poslovni presežek / raznovrstni dohodek, Sredstva za zaposlene, prihodki, Dohodek od lastnine, prihodki, Dohodek od lastnine, odhodki, ..., Neto razpoložljivi dohodek (11)
  2. KOHEZIJSKA IN STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Pomurska, Podravska, ..., Obalno-kraška (15)
  3. MERITVE: Mio EUR (fiksni tečaj), Struktura po regijah (Slovenija=100), Na prebivalca v EUR (fiksni tečaj), (3)
  4. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)


 10. Bruto investicije v osnovna sredstva, kohezijski regiji, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. BRUTO INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA: Mio EUR, Struktura po regijah (Slovenija = 100%), Struktura po dejavnostih (regija = 100%), (3)
  2. NUTS2 - KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  3. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo, BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, oskrba z vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja, ..od tega: C Predelovalne dejavnosti, ..., ..od tega: RST Druge storitvene dejavnosti (15)
  4. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)