1. Osnovna sredstva po stanju 31. 12. (SKD 2008), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DEJAVNOSTI/SEKTORJI: A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, B Rudarstvo, C Predelovalne dejavnosti, D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, ..., S.15 NPISG (27)
  2. VREDNOTENJE: Bruto, Neto, (2)
  3. MERITVE: Tekoče cene (mio EUR), Stalne cene predhodnega leta (mio EUR), (2)
  4. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  5. VRSTA SREDSTVA: AN.11 Osnovna sredstva, AN.111 Stanovanja, AN.112 Druge zgradbe in objekti, AN.113 Stroji in oprema, ..., AN.1173 od tega: računalniška programska oprema in podatkovne baze (13)


 2. Potrošnja stalnega kapitala (SKD 2008), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DEJAVNOSTI/SEKTORJI: A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, B Rudarstvo, C Predelovalne dejavnosti, D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, ..., S.15 NPISG (27)
  2. MERITVE: Tekoče cene (mio. EUR), Stalne cene predhodnega leta (mio. EUR), (2)
  3. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  4. VRSTA: AN.11 Osnovna sredstva, AN.111 Stanovanja, AN.112 Druge zgradbe in objekti, AN.113 Stroji in oprema, ..., AN.1173 od tega: računalniška programska oprema in podatkovne baze (13)


 3. Stanovanja po stanju 31. 12. (SKD 2008), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DEJAVNOSTI/SEKTORJI: A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, B Rudarstvo, C Predelovalne dejavnosti, D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, ..., S.15 NPISG (27)
  2. VREDNOTENJE: Bruto, Neto, (2)
  3. MERITVE: Tekoče cene (mio EUR), Stalne cene predhodnega leta (mio EUR), (2)
  4. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)


 4. Potrošnja stalnega kapitala za stanovanja (SKD 2008), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DEJAVNOSTI/SEKTORJI: A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, B Rudarstvo, C Predelovalne dejavnosti, D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, ..., S.15 NPISG (27)
  2. MERITVE: Tekoče cene (mio EUR), Stalne cene predhodnega leta (mio EUR), (2)
  3. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)


 5. Zaloge, tekoče cene (mio. EUR) po stanju 31. 12. (SKD 2008), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DEJAVNOSTI/SEKTORJI: A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, B Rudarstvo, C Predelovalne dejavnosti, D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, ..., S.15 NPISG (27)
  2. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. VRSTA ZALOG: AN.12 Zaloge, AN.121 Surovine in material, AN.122 Nedokončani proizvodi, AN.123 Dokončani proizvodi, AN.125 Trgovsko blago (5)


 6. Vrednost zemljišč v lasti gospodinjstev in nepridobitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14, S.15), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KATEGORIJA: AN.211 Zemljišča, AN.2111 Zemljišča pod zgradbami in objekti, AN.2112 Obdelovalna zemljišča, (3)
  2. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)