1. Nefinančni sektorski računi, mio EUR, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. TRANSAKCIJA: Proizvodni račun:P1REC Proizvodnja, Proizvodni račun:P1OREC Tržna proizvodnja, proizvodnja za končno porabo in plačila za drugo netržno proizvodnjo, Proizvodni račun:P11REC Tržna proizvodnja, Proizvodni račun:P12REC Proizvodnja za lastno končno porabo, ..., Dodatne informacije:OTR Skupni prihodki države (159)
  2. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  3. SEKTOR: Celotno gospodarstvo, Nefinančne družbe, Finančne družbe, Država, ..., Skupaj (10)


 2. Stopnja varčevanja in stopnja investiranja gospodinjstev v %, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Stopnja varčevanja gospodinjstev, Stopnja investiranja gospodinjstev, (2)
  2. LETO: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)


 3. Nefinančni sektorski računi, mio EUR, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. TRANSAKCIJA: P7REC Uvoz blaga in storitev, P71REC Uvoz blaga, P72REC Uvoz storitev, ..v tem: posredno merjene storitve finančnega posredništva, uvoz, ..., B101 Spremembe neto vrednosti zaradi varčevanja in kapitalskih transferjev (88)
  2. SEKTOR: S.1 Nacionalno gospodarstvo, S.11 Nefinančne družbe, S.12 Finančne družbe, S.13 Država, ..., S.2 Tujina (7)
  3. ČETRTLETJE: 2005Q1, 2005Q2, 2005Q3, 2005Q4, ..., 2019Q4 (60)


 4. Temeljni agregati nacionalnih računov, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. TRANSAKCIJE: Bruto domači proizvod, Presežki in izgube v menjavi zaradi sprememb v pogojih menjave, Bruto domači dohodek, Saldo primarnih dohodkov s tujino, ..., Neto posojanje (+), neto izposojanje (-) (24)
  2. MERITVE: Tekoče cene (mio EUR), (1)
  3. VRSTA PODATKA: Originalni podatki, Podatki z izločenimi vplivi sezone in koledarja, (2)
  4. ČETRTLETJE: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2019Q4 (100)


 5. Izplačane dividende po sektorjih prejemnikov dividend, mio EUR, Slovenija, 2007 - 2017

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SEKTOR PREJEMNIKI: S.11 Nefinančne družbe, S.12 Finančne družbe, S.13 Država, S.14 Gospodinjstva, ..., Skupaj (7)
  2. LETO: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2017 (11)
  3. SEKTOR IZPLAČEVALCI: S.11 Nefinančne družbe, S.12 Finančne družbe, (2)


 6. Pokojninske pravice, pridobljene do sedaj, v okviru socialnega zavarovanja (mio EUR, % BDP), Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STANJA IN TOKOVI: Pokojninske pravice na začetku leta, Povečanje pokojninskih pravic zaradi socialnih prispevkov, ..Dejanski socialni prispevki delodajalcev, ..Pripisani socialni prispevki delodajalcev, ..., Pokojninske pravice na koncu leta (15)
  2. LETO: 2015, (1)
  3. SHEMA: SHEME-SKUPAJ, Sheme z določenimi prispevki (dodatno pokojninsko zavarovanje), Pokojninska shema socialne varnosti (ZPIZ), (3)
  4. ENOTA: mio EUR, % BDP, (2)