Išči v: Demografsko in socialno področje
Rezultati iskanja, število zadetkov: 146
Tabela Indeksirano
Delovno aktivno prebivalstvo po občinah delovnega mesta, Slovenija, letno 21. 02. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po občinah delovnega mesta, Slovenija, mesečno 11. 09. 2020
Število aktivnega prebivalstva po spolu, Slovenija, 2005 - 2016 8. 04. 2020
Število delovno aktivnega prebivalstva po spolu, Slovenija, letno 16. 04. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih (SKD 2008), Slovenija, letno 4. 05. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih (SKD 2008), Slovenija, mesečno 11. 09. 2020
Število in indeks delovno aktivnega prebivalstva po spolu, Slovenija, mesečno 11. 09. 2020
Število in indeks aktivnega prebivalstva po spolu, Slovenija, 2005M01 - 2016M12 29. 04. 2020
Prebivalci glede na aktivnost, po spolu in kohezijskih regijah (v 1000), Slovenija, četrtletno 10. 09. 2020
Število delovno aktivnega prebivalstva po kohezijskih in statističnih regijah delovnega mesta, Slovenija, letno 19. 02. 2020
Število in indeks delovno aktivnega prebivalstva po statističnih regijah delovnega mesta, Slovenija, mesečno 11. 09. 2020
Delovno aktivni po vplivu na delovne naloge, Slovenija, 2. četrtletje 2017 4. 05. 2020
Delovno aktivni glede na zaposlitveni status, po spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, četrtletno 8. 09. 2020
Prebivalstvo, gospodinjstva in družine, statistične regije, Slovenija, večletno 3. 02. 2020
Prebivalstvo po statusu aktivnosti in državi rojstva, Slovenija, 2005 - 2010 23. 04. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po statističnih regijah prebivališča in spolu, Slovenija, mesečno 11. 09. 2020
Prebivalstvo, gospodinjstva in družine, občine, Slovenija, večletno 3. 02. 2020
Gostota naseljenosti in indeks feminitete, kohezijski regiji, Slovenija, polletno 15. 05. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov], delovni migranti med kohezijskima regijama ter indeks delovne migracije po spolu, kohezijski regiji, Slovenija, letno 4. 05. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po poklicu in državi rojstva, Slovenija, 2005 - 2010 23. 04. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po kohezijskih in statističnih regijah prebivališča in spolu, Slovenija, letno 16. 04. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po starostnih skupinah, kohezijskih in statističnih regijah prebivališča, Slovenija, letno 16. 04. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov], medregijski delovni migranti ter indeks delovne migracije po spolu, statistične regije, Slovenija, letno 4. 05. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po statističnih regijah delovnega mesta, statusu zaposlitve, doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno 3. 06. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po statističnih regijah prebivališča, statusu zaposlitve, doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno 3. 06. 2020
Prebivalstvo po vrsti gospodinjstva, razmerju do referenčne osebe gospodinjstva in spolu, kohezijski regiji, Slovenija, večletno 23. 04. 2020
Prebivalstvo po položaju v družini, petletnih starostnih skupinah in spolu, kohezijski regiji, Slovenija, večletno 3. 02. 2020
Prebivalstvo po vrsti gospodinjstva, razmerju do referenčne osebe gospodinjstva in spolu, statistične regije, Slovenija, večletno 3. 02. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po statističnih regijah delovnega mesta, statusu zaposlitve, petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno 3. 06. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po statističnih regijah prebivališča, statusu zaposlitve, petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno 3. 06. 2020
Prebivalstvo - izbrani kazalniki, naselja, Slovenija, letno 25. 05. 2020
Prebivalstvo po narodni pripadnosti, občine, Slovenija, popis 1991 21. 04. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po občinah prebivališča in spolu, Slovenija, letno 16. 04. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po starostnih skupinah in občinah prebivališča, Slovenija, letno 19. 02. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po občinah prebivališča in spolu, Slovenija, mesečno 11. 09. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti po kohezijskih in statističnih regijah prebivališča in spolu, Slovenija, 2005 - 2016 4. 05. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirano brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti po starostnih skupinah, kohezijskih in statističnih regijah prebivališča, Slovenija, 2010 - 2016 4. 05. 2020
Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, Slovenija, polletno 15. 05. 2020
Prebivalstvo - izbrani kazalniki, občine, Slovenija, polletno 15. 05. 2020
Prebivalstvo - izbrani kazalniki, kohezijski regiji, Slovenija, polletno 15. 05. 2020
Prebivalstvo - izbrani kazalniki, statistične regije Slovenija, polletno 15. 05. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov], delovni migranti med upravnimi enotami ter indeks delovne migracije po spolu, upravne enote, Slovenija, letno 4. 05. 2020
Gostota naseljenosti in indeks feminitete, statistične regije, Slovenija, polletno 15. 05. 2020
Prebivalstvo po gospodinjskem statusu, petletnih starostnih skupinah in spolu, kohezijski regiji, Slovenija, večletno 3. 02. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po skupinah državljanstva, dejavnostih (SKD 2008) in spolu, Slovenija, letno 4. 05. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po skupinah državljanstva, dejavnostih (SKD 2008) in spolu, Slovenija, mesečno 11. 09. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirano brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti glede na trajanje brezposelnosti po kohezijskih in statističnih regijah prebivališča, Slovenija, 2010 - 2016 4. 05. 2020
Število prebivalcev in naravno gibanje prebivalstva, Slovenija, letno 17. 06. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov], medobčinski delovni migranti ter indeks delovne migracije po spolu, občine, Slovenija, letno 4. 05. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti glede na trajanje brezposelnosti po statističnih regijah prebivališča, Slovenija, 2010M01 - 2016M12 29. 04. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirano brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti po starostnih skupinah in statističnih regijah prebivališča, Slovenija, 2010M01 - 2016M12 29. 04. 2020
Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, popis 1991 21. 04. 2020
Prebivalstvo po državi državljanstva, petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno 4. 12. 2019
Prebivalstvo po prvem prebivališču, statusu priseljenosti in starosti, Slovenija, večletno 3. 02. 2020
Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, naselja, Slovenija, letno 25. 05. 2020
Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno 15. 05. 2020
Prebivalstvo po izbranih starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno 15. 05. 2020
Prebivalstvo po starosti in spolu, kohezijski regiji, Slovenija, polletno 15. 05. 2020
Prebivalstvo - izbrani kazalniki po stopnji urbanizacije, Slovenija, letno 15. 05. 2020
Prebivalstvo po starosti in spolu, statistične regije, Slovenija, polletno 15. 05. 2020
Prebivalstvo po izbranih starostnih skupinah in spolu, statistične regije, Slovenija, polletno 15. 05. 2020
Prebivalstvo - izbrani kazalniki po tipu območja, Slovenija, 2011 - 2014 8. 04. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po skupinah poklicev (SKP-08) in spolu, Slovenija, letno 3. 06. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo - izbrani kazalniki, občine, Slovenija, letno 12. 06. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo - izbrani kazalniki, kohezijski in statistične regije, Slovenija, letno 12. 06. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po starostnih skupinah in občinah prebivališča, Slovenija, mesečno 14. 09. 2020
Aktivno prebivalstvo - izbrani kazalniki, občine, Slovenija, 2002 - 2016 8. 04. 2020
Aktivno prebivalstvo - izbrani kazalniki, kohezijske in statistične regije, Slovenija, 2002 - 2016 8. 04. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti po občinah prebivališča in spolu, Slovenija, 2005 - 2016 4. 05. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti po občinah prebivališča in spolu, Slovenija, 2005M01 - 2016M12 29. 04. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti po statističnih regijah prebivališča in spolu, Slovenija, 2005M01 - 2016M12 29. 04. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirano brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti po starostnih skupinah in občinah prebivališča, Slovenija, 2010 - 2016 4. 05. 2020
Osnovne skupine prebivalstva po spolu, kohezijski regiji, Slovenija, polletno 15. 05. 2020
Prebivalstvo po spolu in aktivnosti [brez oseb, ki delajo v tujini, in družinskih članov, ki z njimi živijo v tujini], občine, Slovenija, popis 1991 21. 04. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti glede na trajanje brezposelnosti po občinah prebivališča, Slovenija, 2010M01 - 2016M12 29. 04. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirano brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti po starostnih skupinah in občinah prebivališča, Slovenija, 2010M01 - 2016M12 29. 04. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti glede na trajanje brezposelnosti po občinah prebivališča, Slovenija, 2010 - 2016 4. 05. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih (SKD 2008) in statusu zaposlitve, Slovenija, letno 3. 06. 2020
Prebivalstvo, staro 15 let ali več po spolu in šolski izobrazbi, občine, Slovenija, popis 1991 21. 04. 2020
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po starosti, spolu in zakonskem stanu, kohezijski regiji, Slovenija, letno 3. 06. 2020
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po spolu in zakonskem stanu, občine, Slovenija, letno 3. 06. 2020
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti, spolu in starosti, Slovenija, letno 23. 04. 2020
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti, spolu in izobrazbi, Slovenija, letno 11. 02. 2020
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti, spolu in izobrazbi, kohezijski regiji, Slovenija, letno 23. 04. 2020
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti, spolu in starosti, statistične regije, Slovenija, letno 23. 04. 2020
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti, spolu in izobrazbi, statistične regije, Slovenija, letno 23. 04. 2020
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti in spolu, občine, Slovenija, letno 11. 02. 2020
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti, naselja, Slovenija, letno 11. 02. 2020
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti, spolu, starosti in stopnji urbanizacije, Slovenija, letno 23. 04. 2020
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po izobrazbi, starosti in spolu, Slovenija, letno 23. 04. 2020
Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi, petletnih starostnih skupinah in spolu, kohezijski regiji, letno 23. 04. 2020
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po izobrazbi, petletnih starostnih skupinah in spolu, statistične regije, letno 23. 04. 2020
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po izobrazbi in spolu, občine, letno 23. 04. 2020
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po izobrazbi, naselja, Slovenija, letno 11. 02. 2020
Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, kohezijski regiji, Slovenija, polletno 15. 05. 2020
Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah, spolu in stopnji urbanizacije, Slovenija, letno 15. 05. 2020
Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, statistične regije, Slovenija, letno 15. 05. 2020
Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, statistične regije, Slovenija, polletno 15. 05. 2020
Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, upravne enote, Slovenija, polletno 15. 05. 2020
Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, naselja, Slovenija, 2008H1 - 2014H2 8. 04. 2020
Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah, spolu in tipu območja, Slovenija, 2011 - 2014 8. 04. 2020
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti, spolu, starosti in tipu območja, Slovenija, 2011 - 2013 23. 04. 2020
Priseljeno delovno aktivno prebivalstvo po doseženi izobrazbi in državi državljanstva, Slovenija, 2005 - 2010 23. 04. 2020
Priseljeno delovno aktivno prebivalstvo po državi državljanstva in dejavnosti [SKD 2008], Slovenija, 2008 - 2010 23. 04. 2020
Priseljeno delovno aktivno prebivalstvo po poklicu in državi državljanstva, Slovenija, 2005 - 2010 23. 04. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po doseženi izobrazbi in državi rojstva, Slovenija, 2007 - 2010 23. 04. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po državi rojstva in dejavnosti [SKD 2008], Slovenija, 2008 - 2010 23. 04. 2020
Prebivalstvo po nekaterih prejemkih za socialno zaščito v opazovanem letu, po državi rojstva, Slovenija, 2005 - 2010 23. 04. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnosti (SKD 2008), doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno 3. 06. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo v javnem in zasebnem sektorju po doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno 3. 06. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po občinah delovnega mesta, doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno 3. 06. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po občinah prebivališča, doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno 3. 06. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po skupinah poklicev [SKP-V2] in spolu, Slovenija, 2005 - 2010 4. 05. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnosti (SKD 2008), petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno 3. 06. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo v javnem in zasebnem sektorju po petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno 3. 06. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po občinah delovnega mesta, petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno 3. 06. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po občinah prebivališča, petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno 3. 06. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po občinah prebivališča in občinah delovnega mesta po spolu, občine, Slovenija, letno 19. 03. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo v javnem in zasebnem sektorju po spolu, Slovenija, letno 19. 02. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo v javnem in zasebnem sektorju po spolu, Slovenija, mesečno 11. 09. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo po starostnih skupinah in statističnih regijah prebivališča, Slovenija, mesečno 11. 09. 2020
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po petletnih starostnih skupinah, spolu in zakonskem stanu, statistične regije, Slovenija, letno 3. 06. 2020
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti, spolu in petletnih starostnih skupinah, kohezijski regiji, Slovenija, letno 23. 04. 2020
Prebivalstvo po petletnih starostnih skupinah in spolu, primerjalna tabela statističnih definicij prebivalstva iz leta 1996 in 2008, statistične regije, Slovenija, 2007H2 - 2008H2 28. 04. 2020
Prebivalstvo po petletnih starostnih skupinah in spolu, primerjalna tabela statističnih definicij prebivalstva iz leta 1996 in 2008, občine, Slovenija, 2007H2 - 2008H2 28. 04. 2020
Prebivalstvo po izbranih starostnih skupinah in spolu, primerjalna tabela statističnih definicij prebivalstva iz leta 1996 in 2008, občine, Slovenija, 2007H2 - 2008H2 28. 04. 2020
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po stopnjah dosežene izobrazbe, po starostnih razredih, spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, letno 29. 05. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po statističnih regijah prebivališča in statističnih regijah delovnega mesta po spolu, Slovenija, letno 19. 03. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po kohezijskih regijah prebivališča in kohezijskih regijah delovnega mesta po spolu, Slovenija, letno 19. 03. 2020
Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po upravnih enotah prebivališča in upravnih enotah delovnega mesta po spolu, Slovenija, letno 19. 03. 2020
Osnovne skupine prebivalstva po spolu, statistične regije, Slovenija, polletno 15. 05. 2020
Delovno aktivni invalidi (brez kmetov) po statističnih regijah delovnega mesta, statusu zaposlitve in spolu, Slovenija, letno 3. 06. 2020
Kazalniki socialne povezanosti (v %), Slovenija, letno 29. 05. 2020
Osnovne skupine prebivalstva spolu, po statistični definiciji prebivalstva iz leta 1996, statistične regije, Slovenija, 2000H2 - 2008H1 28. 04. 2020
Gostota naseljenosti in indeks feminitete, občine, Slovenija, polletno 15. 05. 2020
Osnovne skupine prebivalstva po spolu, upravne enote, Slovenija, polletno 15. 05. 2020
Delovne migracije - izbrani kazalniki, statistične regije, Slovenija, letno 4. 05. 2020
Delovne migracije - izbrani kazalniki, kohezijski regiji, Slovenija, letno 4. 05. 2020
Osnovne skupine prebivalstva po starosti in spolu, Slovenija, polletno 15. 05. 2020
Osnovne skupine prebivalstva po spolu, občine, Slovenija, polletno 15. 05. 2020
Osnovne skupine prebivalstva po starosti in spolu, po statistični definiciji prebivalstva iz leta 1996, Slovenija, 1995H2 - 2008H1 28. 04. 2020
Osnovne skupine prebivalstva po spolu, po statistični definiciji prebivalstva iz leta 1996, občine, Slovenija, 1999H2 - 2008H1 28. 04. 2020
Delovne migracije - izbrani kazalniki, občine, Slovenija, letno 4. 05. 2020
Gostota naseljenosti in indeks feminitete, naselja, Slovenija, letno 25. 05. 2020
Polnoletne osebe zoper katere je bil kazenski postopek pri državnem tožilstvu končan po kaznivem dejanju in vrsti odločbe, Slovenija, 2006 - 2012 14. 05. 2020
Polnoletne osebe [znani storilci] zoper katere je bil kazenski postopek pri državnem tožilstvu končan po kaznivem dejanju in naznanitelju, Slovenija, 2006 - 2012 14. 05. 2020