1. Ustanove z muzejsko ali galerijsko dejavnostjo po statusu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STATUS USTANOVE: Status ustanove - SKUPAJ, Muzej, Muzejska zbirka, Galerija, (4)
  2. LETO: 2016, 2017, 2018, (3)


 2. Muzejski in galerijski predmeti, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VRSTA PREDMETOV: Vrsta predmetov - SKUPAJ, Vizualni oz. likovni predmeti, Vizualni oz. likovni predmeti, od tega fotografije, Arheologija, ..., Drugo (11)
  2. MERITVE: Število vseh predmetov, Število inventariziranih predmetov, Delež inventariziranih predmetov, (3)
  3. LETO: 2016, 2017, 2018, (3)


 3. Pridobljeni in odkupljeni muzejski in galerijski predmeti, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. NAČIN PRIDOBIVANJA PREDMETOV: Način pridobljenih predmetov - SKUPAJ, Odkupljeni predmeti, Odkupljeni predmeti še živečih avtorjev, Donacije, ..., Zapuščine, volila in drugo (6)
  2. LETO: 2016, 2017, 2018, (3)


 4. Vrednost odkupljenih in pridobljenih muzejskih in galerijskih predmetov, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. NAČIN PRIDOBIVANJA: Vrednost odkupljenih predmetov (EUR), Ocenjena vrednost pridobljenih predmetov (EUR), (2)
  2. LETO: 2016, 2017, 2018, (3)


 5. Razstave muzejev in galerij, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VRSTA RAZSTAVE: Vrsta razstave - SKUPAJ, Občasne razstave, Stalne razstave, (3)
  2. LETO: 2016, 2017, 2018, (3)


 6. Obiskovalci razstav v muzejih in galerijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VRSTA OBISKA: Vrsta obiska - SKUPAJ, Tuji obiskovalci, Otroci in mladina, (3)
  2. LETO: 2016, 2017, 2018, (3)


 7. Obiskovalci v muzejih in galerijah ter vstopnice, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. MERITVE: Število obiskovalcev, Bruto prihodek od prodanih vstopnic (v EUR), Povprečna cena vstopnice (v EUR), Število izdanih brezplačnih vstopnic, (4)


 8. Gostovanja z razstavami in gostujoče razstave v slovenskih muzejih in galerijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VRSTA GOSTOVANJA: Gostujoče razstave - SKUPAJ, Gostujoče razstave iz Slovenije, Gostujoče razstave iz drugih držav članic EU, Gostujoče razstave iz držav zunaj EU, ..., Razstave na gostovanjih v državah zunaj EU (8)
  2. LETO: 2016, 2017, 2018, (3)


 9. Vzgojno-izobraževalna dejavnost v muzejih in galerijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. VRSTA PROGRAMOV: Vrsta programov - SKUPAJ, Vodeni ogledi (splošni in posebni), Interaktivni programi, Delavnice, ..., Drugo (koncerti ipd.) (6)
  3. MERITVE: Število programov, Število vseh udeležencev, Število udeleženih otrok in mladine, (3)


 10. Druge dejavnosti v muzejih in galerijah, ki ne sodijo v področje kulture, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VRSTA DRUGE DEJAVNOSTI: Kongresna ipd. dejavnost, Muzejska trgovina, Izdajanje publikacij, Gostinska dejavnost, ..., Drugo (6)
  2. LETO: 2016, 2017, 2018, (3)


 11. Prostori v muzejih in galerijah glede na namembnost, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VRSTA PROSTOROV: Vrsta prostorov - SKUPAJ, Prostori za razstave (v m2), Prostori za vzgojno-izobraževalno dejavnost (v m2), Prostori za depoje (v m2), Prostori za druge namene (v m2) (5)
  2. LETO: 2016, 2017, 2018, (3)


 12. Muzeji in galerije z urejenim dostopom za gibalno ali senzorno ovirane osebe, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VRSTA DOSTOPA: Dostop za gibalno ovirane osebe, Dostop za senzorno ovirane osebe, (2)
  2. VRSTA: Vrsta - SKUPAJ, Dostop urejen, Dostop delno urejen, Dostop ni urejen, (4)
  3. LETO: 2016, 2017, 2018, (3)


 13. Zaposlene osebe v muzejih in galerijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ZAPOSLENE OSEBE PO VRSTI: Zaposlene osebe po vrsti - SKUPAJ, Zaposlene osebe, mlajše od 35 let, Zaposene osebe s polnim delovnim časom, Zaposlene osebe z delovnim časom, krajšim od polnega, ..., Uprava, administrativni in finančn delavci, zaposleni z delovnim časom, krajšim od polnega (16)
  2. LETO: 2016, 2017, 2018, (3)


 14. Zunanji sodelavci v muzejih in galerijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ZUNANJI SODELAVCI PO VRSTI: Zunanji sodelavci po vrsti - SKUPAJ, Samozaposleni v kulturi, Samostojni podjetniki brez samozaposlenih v kulturi, Zaposleni prek agencij in v d.o.o., ..., Drugi zunanji sodelavci po pogodbah o avtorskem delu (8)
  2. LETO: 2016, 2017, 2018, (3)


 15. Viri financiranja in stroški za izvajanje kulturne dejavnosti v muzejih in galerijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VIRI PRIHODKOV IN VRSTA STROŠKOV: Prihodki - SKUPAJ, Prihodki iz javnih sredstev - državni proračun, Prihodki iz javnih sredstev - občinski proračuni, Prihodki iz javnih sredstev - sredstva EU, prejeta iz državnega proračuna in neposredno iz EU, ..., Drugi poslovni stroški, povezani z izvajanjem kulturne dejavnosti (14)
  2. LETO: 2016, 2017, 2018, (3)