1. Otroci, vključeni v vrtec, po občini stalnega prebivališča in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Dečki, Deklice, (3)
  2. OBČINA STALNEGA PREBIVALIŠČA: SLOVENIJA, Ajdovščina, Ankaran/Ancarano, Apače, ..., stalno bivališče neznano ali v tujini (214)
  3. ŠOLSKO LETO: 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, ..., 2019/20 (14)


 2. Otroci, vključeni v vrtec, po statistični regiji stalnega prebivališča in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ŠOLSKO LETO: 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, ..., 2019/20 (14)
  2. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., stalno prebivališče neznano ali v tujini (14)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Dečki, Deklice, (3)


 3. Otroci, vključeni v vrtec, po statistični regiji stalnega prebivališča in starosti, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STATISTIČNA REGIJA STALNEGA PREBIVALIŠČA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., stalno bivališče neznano (14)
  2. STAROST: Starost - Skupaj, 1 leto ali manj, 2 leti, 3 leta, ..., 6 let ali več (7)
  3. ŠOLSKO LETO: 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, (4)


 4. Otroci, vključeni v vrtec, po kohezijski regiji stalnega prebivališča, spolu in starostnih obdobjih, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ŠOLSKO LETO: 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, ..., 2019/20 (14)
  2. KOHEZIJSKA REGIJA STALNEGA PREBIVALIŠČA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, stalno bivališče neznano, (4)
  3. MERITVE: Spol - SKUPAJ, Dečki, Deklice, Otroci 1. starostnega obdobja, Otroci 2. starostnega obdobja (5)


 5. Otroci, vključeni v vrtec, po vrsti vrtca (lastnina), starosti, spolu in kohezijski regiji zavoda, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - Skupaj, Moški, Ženske, (3)
  2. KOHEZIJSKA REGIJA ZAVODA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  3. VRSTA ZAVODA (LASTNINA): Vrsta zavoda - SKUPAJ, Javni, Zasebni z več kot 50% javnih sredstev, Zasebni z manj kot 50% javnih sredstev, (4)
  4. STAROST: Starost - Skupaj, 1 leto ali manj, 2 leti, 3 leta, ..., 6 let ali več (7)
  5. ŠOLSKO LETO: 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, (4)


 6. Otroci, vključeni v vrtec, po statistični regiji zavoda, vrsti vrtca (lastnina) in starosti otrok, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STATISTIČNA REGIJA ZAVODA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Obalno-kraška (13)
  2. STAROST: Starost - SKUPAJ, 1 leto ali manj, 2 leti, 3 leta, ..., 6 let ali več (7)
  3. VRSTA ZAVODA (LASTNINA): Vrsta zavoda - SKUPAJ, Javni, Zasebni, (3)
  4. ŠOLSKO LETO: 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, ..., 2019/20 (14)


 7. Otroci, vključeni v vrtec, po občini zavoda in starostnem obdobju, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STAROSTNO OBDOBJE: Starostno obdobje - SKUPAJ, 1. starostno obdobje, 2. starostno obdobje, (3)
  2. OBČINA ZAVODA: SLOVENIJA, Ajdovščina, Ankaran/Ancarano, Apače, ..., Žužemberk (213)
  3. ŠOLSKO LETO: 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, ..., 2019/20 (14)


 8. Otroci, tuji državljani, ki obiskujejo vrtec, po starosti in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Dečki, Deklice, (3)
  2. STAROST: Starost - SKUPAJ, 1 leto, 2 leti, 3 leta, ..., 6 let in več (7)
  3. ŠOLSKO LETO: 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, ..., 2019/20 (14)


 9. Otroci, tuji državljani, ki obiskujejo vrtec, po državi državljanstva, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DRŽAVA DRŽAVLJANSTVA: Država državljanstva - SKUPAJ, Afrika, Severna in srednja Amerika, Južna Amerika, ..., Neznana država (19)
  2. ŠOLSKO LETO: 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, (4)


 10. Vrtci po številu otrok in občini zavoda, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. OBČINA ZAVODA: SLOVENIJA, Ajdovščina, Ankaran/Ancarano, Apače, ..., Žužemberk (213)
  2. MERITVE: Število otrok, Število vrtcev in enot, (2)
  3. ŠOLSKO LETO: 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, ..., 2019/20 (14)


 11. Vrtci po številu otrok in statistični regiji zavoda, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Obalno-kraška (13)
  2. ŠOLSKO LETO: 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, ..., 2019/20 (14)
  3. MERITVE: Vrtci, Otroci, (2)


 12. Vrtci po številu otrok in kohezijski regiji zavoda, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. ŠOLSKO LETO: 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, ..., 2019/20 (14)
  3. MERITVE: Vrtci, Otroci, (2)