1. Vključeni v formalno izobraževanje po vrsti programa in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ŠOLSKO LETO: 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, ..., 2018/19 (10)
  2. VRSTA PROGRAMA: Vrsta programa - SKUPAJ, Otroci v vrtcu, Učenci, Dijaki, ..., …študenti - visokošolsko izob. 3. stopnje (15)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 2. Vključeni v formalno izobraževanje po vrsti programa in starosti, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ŠOLSKO LETO: 2016/17, 2017/18, 2018/19, (3)
  2. STAROST: Skupaj - STAROST, 0 let, 1 leto, 2 leti, ..., 81 let (74)
  3. VRSTA PROGRAMA: Vrsta programa - SKUPAJ, Otroci v vrtcu, Učenci, Dijaki, ..., …študenti - visokošolsko izob. 3. stopnje (15)


 3. Delež prebivalstva, vključenega v formalno izobraževanje, po vrsti programa in starosti (%), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ŠOLSKO LETO: 2016/17, 2017/18, 2018/19, (3)
  2. STAROST: 0 let, 1 leto, 2 leti, 3 leta, ..., 81 let (73)
  3. VRSTA PROGRAMA: Vrsta programa - SKUPAJ, Otroci v vrtcu, Učenci, Dijaki, ..., …študenti - visokošolsko izob. 3. stopnje (15)


 4. Število vključenih v formalno izobraževanje na 1000 prebivalcev, po vrsti programa in statistični regiji stalnega prebivališča, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ŠOLSKO LETO: 2016/17, 2017/18, 2018/19, (3)
  2. STATISTIČNA REGIJA STALNEGA PREBIVALIŠČA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Obalno-kraška (13)
  3. VRSTA PROGRAMA: Vrsta programa - SKUPAJ, Otroci v vrtcu, Učenci, Dijaki, ..., …študenti - visokošolsko izob. 3. stopnje (15)