1. Samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem po starostnih skupinah, spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. STAROSTNE SKUPINE: Starostne skupine - SKUPAJ, 16-25 let, 26-35 let, 36-45 let, ..., 66 ali več let (7)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  4. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)
  5. SAMOOCENA: 0-4 (%), 5-6 (%), 7-8 (%), 9-10 (%), ..., Povprečje (6)


 2. Samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem po stopnjah dosežene izobrazbe, spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. IZOBRAZBA: Izobrazba - SKUPAJ, Osnovnošolska ali manj, Nižja ali srednja poklicna, Srednja strokovna, splošna, Višješolska, visokošolska ali več (5)
  4. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)
  5. SAMOOCENA: 0-4 (%), 5- 6 (%), 7-8 (%), 9-10 (%), ..., Povprečje (6)


 3. Samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem glede na trenutni status aktivnosti, po spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. TRENUTNI STATUS AKTIVNOSTI: Trenutni status aktivnosti - SKUPAJ, Zaposleni, Samozaposleni, Brezposelni, ..., Drugi neaktivni (7)
  4. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)
  5. SAMOOCENA: 0-4 (%), 5-6 (%), 7-8 (%), 9-10 (%), ..., Povprečje (6)


 4. Samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem glede na dohodek gospodinjstva, po spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. DOHODEK GOSPODINJSTVA - KVINTIL: Dohodkovni kvintil - SKUPAJ, 1.kvintil, 2.kvintil, 3.kvintil, ..., 5.kvintil (6)
  4. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)
  5. SAMOOCENA: 0-4 (%), 5-6 (%), 7-8 (%), 9-10 (%), ..., Povprečje (6)


 5. Samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem glede na status tveganja revščine, po spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. STATUS TVEGANJA REVŠČINE: Status tveganja revščine - SKUPAJ, Nad pragom tveganja revščine, Pod pragom tveganja revščine, (3)
  4. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)
  5. SAMOOCENA: 0-4 (%), 5-6 (%), 7-8 (%), 9-10 (%), ..., Povprečje (6)


 6. Samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem glede na status materialne prikrajšanosti, po spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. STATUS MATERIALNE PRIKRAJŠANOSTI: Status materialne prikrajšanosti - SKUPAJ, Materialno prikrajšan, Ni materialno prikrajšan, (3)
  4. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)
  5. SAMOOCENA: 0-4 (%), 5-6 (%), 7-8 (%), 9-10 (%), ..., Povprečje (6)


 7. Samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem glede na splošno zdravstveno stanje, po spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. SPLOŠNO ZDRAVSTVENO STANJE: Splošno zdravstveno stanje - SKUPAJ, Zelo dobro, Dobro, Srednje, ..., Zelo slabo (6)
  4. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)
  5. SAMOOCENA: 0-4 (%), 5-6 (%), 7-8 (%), 9-10 (%), ..., Povprečje (6)


 8. Samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem po statističnih regijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Obalno-kraška (13)
  2. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)
  3. SAMOOCENA: 0-4 (%), 5-6 (%), 7-8 (%), 9-10 (%), ..., Povprečje (6)