1. Splošno zdravstveno stanje oseb, glede na trenutni status aktivnosti, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. TRENUTNI STATUS AKTIVNOSTI: Skupaj, Zaposlen, samozaposlen, Brezposeln, V izobraževanju, ..., Drug neaktiven (6)
  2. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  3. ZDRAVSTVENO STANJE: Zelo dobro, Dobro, Srednje, Slabo, Zelo slabo (5)


 2. Splošno zdravstveno stanje oseb, glede na starost, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STAROSTNI RAZREDI: Skupaj, Od 16 do 25 let, Od 26 do 35 let, Od 36 do 45 let, ..., 66 let in več (7)
  2. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  3. ZDRAVSTVENO STANJE: Zelo dobro, Dobro, Srednje, Slabo, Zelo slabo (5)


 3. Splošno zdravstveno stanje oseb, glede na spol, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Skupaj, Moški, Ženske, (3)
  2. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  3. ZDRAVSTVENO STANJE: Zelo dobro, Dobro, Srednje, Slabo, Zelo slabo (5)


 4. Splošno zdravstveno stanje oseb, glede na skupni razpoložljivi dohodek gospodinjstva, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DOHODEK GOSPODINJSTVA - KVINTIL: SKUPAJ, 1. kvintil, 2. kvintil, 3. kvintil, ..., 5. kvintil (6)
  2. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  3. ZDRAVSTVENO STANJE: Zelo dobro, Dobro, Srednje, Slabo, Zelo slabo (5)