1. Odstotek gospodinjstev, ki so prejela materialno in/ali denarno pomoč dobrodelnih organizacij v preteklem letu po dohodku gospodinjstva, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DOHODEK GOSPODINJSTVA - KVINTIL: Gospodinjstva - SKUPAJ, 1. kvintil, 2. kvintil, 3. kvintil, ..., 5. kvintil (6)
  2. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)


 2. Odstotek gospodinjstev, ki so prejela materialno in/ali denarno pomoč dobrodelnih organizacij v preteklem letu po tipu gospodinjstva, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. TIP GOSPODINJSTVA: Gospodinjstva - SKUPAJ, Enočlansko gospodinjstvo, Dva odrasla brez vzdrževanih otrok, Druga gospodinjstva brez vzdrževanih otrok, ..., Druga gospodinjstva z vzdrževanimi otroki (7)
  2. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)
 3. Odstotek gospodinjstev, ki so prejela materialno in/ali denarno pomoč dobrodelnih organizacij v preteklem letu, statistične regije, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Obalno-kraška (13)
  2. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)


 4. Odstotek oseb, ki so prejele materialno in/ali denarno pomoč dobrodelnih organizacij v preteklem letu po najpogostejšem statusu aktivnosti, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. NAJPOGOSTEJŠI STATUS AKTIVNOSTI: Osebe -SKUPAJ, Zaposleni, Samozaposleni, Brezposelni, ..., Otroci stari do 16 let (7)
  2. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)


 5. Odstotek oseb, ki so prejele materialno in/ali denarno pomoč dobrodelnih organizacij v preteklem letu po statusu tveganja revščine, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STATUS TVEGANJA REVŠČINE: Osebe - SKUPAJ, Nad pragom tveganja revščine, Pod pragom tveganja revščine, (3)
  2. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)


 6. Odstotek oseb, ki so prejele materialno in/ali denarno pomoč dobrodelnih organizacij v preteklem letu po stopnji dosežene izobrazbe, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. IZOBRAZBA: Osebe stare 16 ali več let - SKUPAJ, Osnovnošolska ali manj, Nižja ali srednja poklicna, Srednja strokovna, splošna, Višješolska, visokošolska ali več (5)
  2. LETO: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)