1. Relativna vrzel tveganja revščine, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STAROSTNE SKUPINE: Starostne skupine - SKUPAJ, Starost 0-17, Starost 18-64, Starost 65+, ..., Starost 75+ (22)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)


 2. Neenakost porazdelitve dohodka, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Razmerje kvintilnih razredov (80/20), Ginijev količnik (%), (2)
  2. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)


 3. Neenakost porazdelitve dohodka - Ginijev količnik (%), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DOHODEK: Ekvivalentni razpoložljivi dohodek (po socialnih transferjih), Ekvivalentni razpoložljivi dohodek pred socialnimi transferji (pokojnine niso del socialnih transferjev), Ekvivalentni razpoložljivi dohodek pred socialnimi transferji (pokojnine so del socialnih transferjev), (3)
  2. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)


 4. Nadomestitveno razmerje, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. NADOMESTITVENO RAZMERJE: Bruto nadomestitveno razmerje, Neto nadomestitveno razmerje, (2)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)


 5. Razmerje mediane dohodka, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. RAZMERJE STAROSTNIH SKUPIN: Starost 60+ / starost 0-59, Starost 60+ / starost 45-54, Starost 65+ / starost 0-64, Starost 65+ / starost 45-54, ..., Starost 75+ / starost 45-54 (6)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)


 6. Povprečni razpoložljivi dohodek gospodinjstev po vrstah dohodka, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Povprečni dohodek na gospodinjstvo (EUR), Struktura dohodka (%), Povprečni dohodek na člana gospodinjstva (EUR), Povprečni ekvivalentni dohodek na člana gospodinjstva (EUR), (4)
  2. DOHODEK: 0 DOHODEK, 1 DOHODEK IZ DELA, 1.1 Dohodek iz zaposlitve, 1.2 Dohodek iz samozaposlitve, ..., 4 DRUGI DOHODKI (13)
  3. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)


 7. Razpoložljivi dohodek gospodinjstev glede na vključenost socialnih transferjev in spol (EUR), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DOHODEK: Dohodek po socialnih transferjih, Dohodek pred socialnimi transferji (pokojnine niso del socialnih transferjev), Dohodek pred socialnimi transferji (pokojnine so del socialnih transferjev), (3)
  2. MERITVE: Povprečni ekvivalentni dohodek na člana gospodinjstva, Mediana dohodka na ekvivalentnega odraslega člana gospodinjstva, Povprečni dohodek na člana gospodinjstva, Mediana dohodka na člana gospodinjstva, (4)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  4. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)


 8. Zgornje meje dohodkovnih razredov (EUR), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Zgornja meja razreda (dohodek na ekvivalentnega odraslega člana gospodinjstva), Zgornja meja razreda (dohodek na člana gospodinjstva), (2)
  2. DOHODKOVNI RAZRED: 1. kvintil, 2. kvintil, 3. kvintil, 4. kvintil, ..., 10. decil (15)
  3. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)


 9. Porazdelitev razpoložljivega dohodka gospodinjstev po dohodkovnih razredih (%), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Delež skupnega razpoložljivega dohodka v razredu (dohodek na ekvivalentnega odraslega člana gospodinjstva), Delež skupnega razpoložljivega dohodka v razredu (dohodek na člana gospodinjstva), (2)
  2. DOHODKOVNI RAZRED: Kvintil - SKUPAJ, 1. kvintil, 2. kvintil, 3. kvintil, ..., 10. decil (17)
  3. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)


 10. Povprečni razpoložljivi dohodek gospodinjstev po dohodkovnih kvintilih, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Povprečni ekvivalentni dohodek na člana gospodinjstva (EUR), Struktura ekvivalentnega dohodka po vrstah dohodka (%), Struktura ekvivalentnega dohodka po kvintilih (%), Povprečni dohodek na člana gospodinjstva (EUR), ..., Struktura dohodka po kvintilih (%) (6)
  2. DOHODEK: 0 DOHODEK, 1 DOHODEK IZ DELA, 1.1 Dohodek iz zaposlitve, 1.2 Dohodek iz samozaposlitve, ..., 4 DRUGI DOHODKI (9)
  3. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  4. KVINTIL: Kvintil - SKUPAJ, 1. kvintil, 2. kvintil, 3. kvintil, ..., 5. kvintil (6)


 11. Povprečni razpoložljivi dohodek gospodinjstev po dohodkovnih decilih, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Povprečni ekvivalentni dohodek na člana gospodinjstva (EUR), Struktura ekvivalentnega dohodka po vrstah dohodka (%), Struktura ekvivalentnega dohodka po decilih (%), Povprečni dohodek na člana gospodinjstva (EUR), ..., Struktura dohodka po decilih (%) (6)
  2. DOHODEK: 0 DOHODEK, 1 DOHODEK IZ DELA, 1.1 Dohodek iz zaposlitve, 1.2 Dohodek iz samozaposlitve, ..., 4 DRUGI DOHODKI (9)
  3. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  4. DECIL: Decil - SKUPAJ, 1. decil, 2. decil, 3. decil, ..., 10. decil (11)


 12. Razpoložljivi dohodek gospodinjstev po dohodkovnih skupinah in spolu (EUR), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Povprečni ekvivalentni dohodek na člana gospodinjstva, Mediana dohodka na ekvivalentnega odraslega člana gospodinjstva, (2)
  2. DOHODKOVNA SKUPINA: Dohodkovna skupina - SKUPAJ, Nad 40 % mediane ekvivalentnega dohodka, Pod 40 % mediane ekvivalentnega dohodka, Nad 50 % mediane ekvivalentnega dohodka, ..., Pod 70 % mediane ekvivalentnega dohodka (9)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  4. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  5. DOHODEK: Dohodek po socialnih transferjih, Dohodek pred socialnimi transferji (pokojnine niso del socialnih transferjev), Dohodek pred socialnimi transferji (pokojnine so del socialnih transferjev), (3)


 13. Razpoložljivi dohodek gospodinjstev po starosti in spolu (EUR), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Povprečni ekvivalentni dohodek na člana gospodinjstva, Mediana dohodka na ekvivalentnega odraslega člana gospodinjstva, Povprečni dohodek na člana gospodinjstva, Mediana dohodka na člana gospodinjstva, (4)
  2. STAROSTNE SKUPINE: Starostne skupine - SKUPAJ, Starost 0-17, Starost 18-64, Starost 65+, ..., Starost 75+ (22)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  4. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  5. DOHODEK: Dohodek po socialnih transferjih, Dohodek pred socialnimi transferji (pokojnine niso del socialnih transferjev), Dohodek pred socialnimi transferji (pokojnine so del socialnih transferjev), (3)


 14. Razpoložljivi dohodek gospodinjstev glede na doseženo izobrazbo, starost in spol (EUR), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Povprečni ekvivalentni dohodek na člana gospodinjstva, Mediana dohodka na ekvivalentnega odraslega člana gospodinjstva, Povprečni dohodek na člana gospodinjstva, Mediana dohodka na člana gospodinjstva, (4)
  2. STAROSTNE SKUPINE: Starost 16+, Starost 18+, Starost 18-64, Starost 65+, (4)
  3. IZOBRAZBA: Osnovnošolska ali manj, Srednješolska poklicna, Srednješolska strokovna, splošna, Višješolska, visokošolska, (4)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  5. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  6. DOHODEK: Dohodek po socialnih transferjih, Dohodek pred socialnimi transferji (pokojnine niso del socialnih transferjev), Dohodek pred socialnimi transferji (pokojnine so del socialnih transferjev), (3)


 15. Razpoložljivi dohodek gospodinjstev glede na najpogostejši status aktivnosti, starost in spol (EUR), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Povprečni ekvivalentni dohodek na člana gospodinjstva, Mediana dohodka na ekvivalentnega odraslega člana gospodinjstva, Povprečni dohodek na člana gospodinjstva, Mediana dohodka na člana gospodinjstva, (4)
  2. STAROSTNE SKUPINE: Starost 18+, Starost 18-64, Starost 16+, Starost 16-64, Starost 65+ (5)
  3. NAJPOGOSTEJŠI STATUS AKTIVNOSTI: Najpogostejši status aktivnosti - SKUPAJ, DELOVNO AKTIVNI, Zaposleni, Samozaposleni, ..., Drugi neaktivni (8)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  5. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  6. DOHODEK: Dohodek po socialnih transferjih, Dohodek pred socialnimi transferji (pokojnine niso del socialnih transferjev), Dohodek pred socialnimi transferji (pokojnine so del socialnih transferjev), (3)


 16. Razpoložljivi dohodek gospodinjstev glede na stanovanjsko razmerje gospodinjstva, starost in spol (EUR), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Povprečni ekvivalentni dohodek na člana gospodinjstva, Mediana dohodka na ekvivalentnega odraslega člana gospodinjstva, Povprečni dohodek na člana gospodinjstva, Mediana dohodka na člana gospodinjstva, (4)
  2. STAROSTNE SKUPINE: Starostne skupine - SKUPAJ, Starost 0-17, Starost 18-64, Starost 65+, ..., Starost 75+ (22)
  3. STANOVANJSKO RAZMERJE: Stanovanjsko razmerje - SKUPAJ, Lastnik ali uporabnik, Najemnik, (3)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  5. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  6. DOHODEK: Dohodek po socialnih transferjih, Dohodek pred socialnimi transferji (pokojnine niso del socialnih transferjev), Dohodek pred socialnimi transferji (pokojnine so del socialnih transferjev), (3)


 17. Razpoložljivi dohodek gospodinjstev (EUR), kohezijski regiji, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DOHODEK: Povprečni ekvivalentni dohodek na člana gospodinjstva, Mediana dohodka na ekvivalentnega odraslega člana gospodinjstva, Povprečni dohodek na člana gospodinjstva, Mediana dohodka na člana gospodinjstva, (4)
  2. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, (3)
  3. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)


 18. Razpoložljivi dohodek gospodinjstev (EUR), statistične regije, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Povprečni ekvivalentni dohodek na člana gospodinjstva, Mediana dohodka na ekvivalentnega odraslega člana gospodinjstva, Povprečni dohodek na člana gospodinjstva, Mediana dohodka na člana gospodinjstva, (4)
  2. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Obalno-kraška (13)
  3. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  4. DOHODEK: Dohodek po socialnih transferjih, Dohodek pred socialnimi transferji (pokojnine niso del socialnih transferjev), Dohodek pred socialnimi transferji (pokojnine so del socialnih transferjev), (3)