1. Povprečna porabljena denarna sredstva gospodinjstev, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ECOICOP: 00 PORABLJENA SREDSTVA, 001 Izdatki za življenjske potrebščine, 01 HRANA IN BREZALKOHOLNE PIJAČE, 011 HRANA, ..., 202 RAZLIČNI IZDATKI (333)
  2. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (14)
  3. MERITVE: Povprečno na gospodinjstvo (EUR), Povprečno na člana gospodinjstva (EUR), Struktura porabe (%), (3)


 2. Povprečna porabljena sredstva gospodinjstev, po kvintilih, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ECOICOP: 00 PORABLJENA SREDSTVA, 001 Izdatki za življenjske potrebščine, 01 HRANA IN BREZALKOHOLNE PIJAČE, 02 ALKOHOLNE PIJAČE IN TOBAK, ..., 20 DRUGI IZDATKI, KI NISO DEL POTROŠNIH IZDATKOV (15)
  2. LASTNA PROIZVODNJA: Z denarno vrednostjo lastne proizvodnje, Brez denarne vrednosti lastne proizvodnje, (2)
  3. KVINTIL: Kvintil - SKUPAJ, 1. kvintil, 2. kvintil, 3. kvintil, ..., 5. kvintil (6)
  4. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (14)
  5. MERITVE: Povprečna poraba na gospodinjstvo (EUR), Struktura porabe (%), (2)


 3. Povprečna porabljena denarna sredstva gospodinjstev, po tipu gospodinjstva, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ECOICOP: 00 PORABLJENA SREDSTVA, 001 Izdatki za življenjske potrebščine, 01 HRANA IN BREZALKOHOLNE PIJAČE, 02 ALKOHOLNE PIJAČE IN TOBAK, ..., 20 DRUGI IZDATKI, KI NISO DEL POTROŠNIH IZDATKOV (15)
  2. TIP GOSPODINJSTVA: Gospodinjstva - SKUPAJ, Gospodinjstva brez vzdrževanih otrok, Enočlansko gospodinjstvo, Enočlansko gospodinjstvo, starost do 65 let, ..., Vsaj tri odrasle osebe z vzdrževanimi otroki (16)
  3. LETO: 2012, 2015, 2018, (3)
  4. MERITVE: Povprečno na gospodinjstvo (EUR), Struktura porabe (%), (2)


 4. Povprečna porabljena denarna sredstva gospodinjstev, po glavnem viru razpoložljivih sredstev, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ECOICOP: 00 PORABLJENA SREDSTVA, 001 Izdatki za življenjske potrebščine, 01 HRANA IN BREZALKOHOLNA PIJAČA, 02 ALKOHOLNA PIJAČ, TOBAK IN NARKOTIKI, ..., 20 DRUGI IZDATKI, KI NISO DEL POTROŠNIH IZDATKOV (15)
  2. GLAVNI VIR DOHODKA: Glavni vir dohodka - SKUPAJ, Primarni vir, Sekundarni vir, (3)
  3. LETO: 2012, 2015, 2018, (3)
  4. MERITVE: Povprečno na gospodinjstvo (EUR), Struktura porabe (%), (2)


 5. Količina doma porabljenih živil in pijač na člana gospodinjstva, letno povprečje, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ŽIVILA / PIJAČE: Riž [kg], Kruh in drugi pekovski izdelki [kg], Čajno pecivo, piškoti sladki in slani [kg], Testenine in kuskus [kg], ..., Pivo (tudi brezalkoholno) [liter] (51)
  2. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (14)
  3. PORABLJENE KOLIČINE: Skupaj, Kupljene, Iz lastne proizvodnje, (3)


 6. Povprečna porabljena denarna sredstva gospodinjstev glede na velikost gospodinjstva, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ECOICOP: 00 PORABLJENA SREDSTVA, 001 IZDATKI ZA ŽIVLJENJSKE POTREBŠČINE, 01 HRANA IN BREZALKOHOLNE PIJAČE, 02 ALKOHOLNE PIJAČE IN TOBAK, ..., 20 DRUGI IZDATKI, KI NISO DEL POTROŠNIH IZDATKOV (15)
  2. VELIKOST GOSPODINJSTVA: Velikost - SKUPAJ, 1 oseba, 2 osebi, 3 osebe, ..., 5 ali več oseb (6)
  3. LETO: 2012, 2015, 2018, (3)
  4. MERITVE: Povprečna poraba na gospodinjstvo (EUR), Struktura (%), (2)