Aktivno prebivalstvo - izbrani kazalniki, kohezijske in statistične regije, Slovenija, 2002 - 2016
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KOHEZIJSKA IN STATISTIČNA REGIJA

Št. vrednosti 15 od tega izbranih

Išči

KAZALNIK Select at least one value

Št. vrednosti 16 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 15 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
9. 04. 2020
Kontaktna oseba
Oddelek statistike dela, Jerneja Čuk, tel.: +386 1 2340-566, E-mail: jerneja.cuk@gov.si
Enota
Stopnja
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0772810
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
KAZALNIK
Stopnja registrirane brezposelnosti
% registrirano brezposelnih med aktivnim prebivalstvom v kohezijski, statistični regiji
Stopnja registrirane brezposelnosti za moške
% registrirano brezposelnih moških med aktivnimi moškimi v kohezijski, statistični regiji
Stopnja registrirane brezposelnosti za ženske
% registrirano brezposelnih žensk med aktivnimi ženskami v kohezijski, statistični regiji
Relativna razlika med stopnjama registrirane brezposelnosti za ženske in za moške
stopnja registrirane brezposelnosti za ženske / stopnja registrirane brezposelnosti za moške * 100 - 100
Stopnja registrirane brezposelnosti oseb, starih 15-24 let
% registrirano brezposelnih [15-24 let] med aktivnim prebivalstvom [15-24 let] v kohezijski, statistični regiji
Stopnja registrirane brezposelnosti oseb, starih 15-29 let
% registrirano brezposelnih [15-29 let] med aktivnim prebivalstvom [15-29 let] v kohezijski, statistični regiji
Stopnja registrirane brezposelnosti oseb, starih 25-49 let
% registrirano brezposelnih [25-49 let] med aktivnim prebivalstvom [25-49 let] v kohezijski, statistični regiji
Stopnja registrirane brezposelnosti oseb, starih 50 let in več
% registrirano brezposelnih [50 let in več] med aktivnim prebivalstvom [50 let in več] v kohezijski, statistični regiji
Stopnja registrirane brezposelnosti oseb z osnovnošolsko izobrazbo ali manj
% registrirano brezposelnih z osnovnošolsko izobrazbo ali manj med aktivnim prebivalstvom z osnovnošolsko izobrazbo ali manj v kohezijski, statistični regiji
Stopnja registrirane brezposelnosti oseb s srednješolsko izobrazbo
% registrirano brezposelnih s srednješolsko izobrazbo med aktivnim prebivalstvom s srednješolsko izobrazbo v kohezijski, statistični regiji
Stopnja registrirane brezposelnosti oseb z višješolsko, visokošolsko izobrazbo
% registrirano brezposelnih z višješolsko, visokošolsko izobrazbo med aktivnim prebivalstvom z višješolsko, visokošolsko izobrazbo v kohezijski, statistični regiji
Stopnja registrirane dolgotrajne brezposelnosti [več kot eno leto]
% dolgotrajno brezposelnih oseb [več kot 1 leto] med aktivnim prebivalstvom v kohezijski, statistični regiji
Stopnja registrirane zelo dolgotrajne brezposelnosti [več kot dve leti]
% dolgotrajno brezposelnih oseb [več kot dve leti] med aktivnim prebivalstvom v kohezijski, statistični regiji
Stopnja aktivnosti
% aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci v kohezijski, statistični regiji
Stopnja aktivnosti za moške
% aktivnih moških med delovno sposobnimi moškimi v kohezijski, statistični regiji
Stopnja aktivnosti za ženske
% aktivnih žensk med delovno sposobnimi ženskami v kohezijski, statistični regiji