Delovno aktivno prebivalstvo, registrirano brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti glede na trajanje brezposelnosti po kohezijskih in statističnih regijah prebivališča, Slovenija, 2010 - 2016
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KOHEZIJSKA / STATISTIČNA REGIJA Select at least one value

Št. vrednosti 15 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 7 od tega izbranih

Išči

MERITVE Select at least one value

Št. vrednosti 7 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
4. 05. 2020
Kontaktna oseba
Oddelek statistike dela, Jerneja Čuk, tel.: +386 1 2340-566, E-mail: jerneja.cuk@gov.si
Enota
Število, stopnja
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0775370
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Zaradi zaokroževanja na cela števila se vsote ne ujemajo vedno.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
Vir: Statistični urad Republike Slovenije.