1. Struktura delovnega časa po dejavnostih (SKD 2008), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, B Rudarstvo, C Predelovalne dejavnosti, ..., S Druge dejavnosti (20)
  2. LETO: 2012, 2016, (2)
  3. DELOVNI ČAS: Delovni čas - SKUPAJ (%), Efektivne ure (%), .. dejansko opravljene ure (%), .. ure čakanja na delo (%), ..., .. ure odsotnosti brez nadomestila plače (%) (24)


 2. Struktura delovnega časa po kohezijskih in statističnih regijah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA IN STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, .. Pomurska, .. Podravska, ..., .. Obalno-kraška (15)
  2. LETO: 2012, 2016, (2)
  3. DELOVNI ČAS: Delovni čas - SKUPAJ (%), Efektivne ure (%), .. dejansko opravljene ure (%), .. ure čakanja na delo (%), ..., .. ure odsotnosti brez nadomestila plače (%) (24)


 3. Struktura delovnega časa v javnem in zasebnem sektorju, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SEKTOR: Sektor - SKUPAJ, Javni sektor, Zasebni sektor, (3)
  2. LETO: 2012, 2016, (2)
  3. DELOVNI ČAS: Delovni čas - SKUPAJ (%), Efektivne ure (%), .. dejansko opravljene ure (%), .. ure čakanja na delo (%), ..., .. ure odsotnosti brez nadomestila plače (%) (24)


 4. Struktura delovnega časa po vrsti pravnega subjekta, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VRSTA PRAVNEGA SUBJEKTA: Vrsta pravnega subjekta - SKUPAJ, Pravne osebe, Registrirane fizične osebe, (3)
  2. LETO: 2012, 2016, (2)
  3. DELOVNI ČAS: Delovni čas - SKUPAJ (%), Efektivne ure (%), .. dejansko opravljene ure (%), .. ure čakanja na delo (%), ..., .. ure odsotnosti brez nadomestila plače (%) (24)


 5. Struktura delovnega časa po velikostnih razredih poslovnega subjekta, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VELIKOSTNI RAZRED POSLOVNEGA SUBJEKTA: Velikostni razred poslovnega subjekta - SKUPAJ, 500 zaposlenih in več, 250-499 zaposlenih, 50-249 zaposlenih, ..., Manj kot 10 zaposlenih (6)
  2. LETO: 2012, 2016, (2)
  3. DELOVNI ČAS: Delovni čas - SKUPAJ (%), Efektivne ure (%), .. dejansko opravljene ure (%), .. ure čakanja na delo (%), ..., .. ure odsotnosti brez nadomestila plače (%) (24)