1. Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo (EUR) po področjih dejavnosti, Slovenija, letno, začasni podatki

    Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

    1. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, B Rudarstvo, C Predelovalne dejavnosti, ..., S Druge dejavnosti (20)
    2. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
    3. MERITVE: Skupaj stroški dela, Sredstva za zaposlene, Prejemki zaposlenih oseb, Delodajalčevi socialni prispevki, ..., Subvencije (8)