1. Povprečni stroški dela (po Raziskovanju o stroških dela) po področjih dejavnosti, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, B Rudarstvo, C Predelovalne dejavnosti, ..., S Druge dejavnosti (20)
  2. MERITVE: Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo (EUR), Povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro (EUR), (2)
  3. LETO: 2012, 2016, (2)
  4. STROŠKI DELA: 1 STROŠKI DELA - SKUPAJ, 1.1 Sredstva za zaposlene, 1.1.1 Prejemki zaposlenih oseb, 1.1.1.1 Plača in nadomestila plače, ..., 1.5 Subvencije (31)


 2. Povprečni stroški dela (po Raziskovanju o stroških dela) po statističnih regijah, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Obalno-kraška (13)
  2. MERITVE: Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo (EUR), Povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro (EUR), (2)
  3. LETO: 2012, 2016, (2)
  4. STROŠKI DELA: 1 STROŠKI DELA - SKUPAJ, 1.1 Sredstva za zaposlene, 1.1.1 Prejemki zaposlenih oseb, 1.1.1.1 Plača in nadomestila plače, ..., 1.5 Subvencije (31)


 3. Povprečni stroški dela (po Raziskovanju o stroških dela) po velikostnih razredih poslovnih subjektov, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VELIKOSTNI RAZRED: Velikostni razred - SKUPAJ, Manj kot 10 zaposlenih oseb, 10–49 zaposlenih oseb, 50–249 zaposlenih oseb, ..., 500 in več zaposlenih oseb (6)
  2. MERITVE: Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo (EUR), Povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro (EUR), (2)
  3. LETO: 2012, 2016, (2)
  4. STROŠKI DELA: 1 STROŠKI DELA - SKUPAJ, 1.1 Sredstva za zaposlene, 1.1.1 Prejemki zaposlenih oseb, 1.1.1.1 Plača in nadomestila plače, ..., 1.5 Subvencije (31)


 4. Povprečni stroški dela (po Raziskovanju o stroških dela) v javnem in v zasebnem sektorju, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. JAVNI-ZASEBNI: Javni-Zasebni - SKUPAJ, Javni sektor, Zasebni sektor, (3)
  2. MERITVE: Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo (EUR), Povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro (EUR), (2)
  3. LETO: 2012, 2016, (2)
  4. STROŠKI DELA: 1 STROŠKI DELA - SKUPAJ, 1.1 Sredstva za zaposlene, 1.1.1 Prejemki zaposlenih oseb, 1.1.1.1 Plača in nadomestila plače, ..., 1.5 Subvencije (31)