1. Kazalniki spodbud za delo (v %), Slovenija, letno

    Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

    1. LETO: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
    2. KAZALNIK: Davčna obremenitev stroškov dela, Past brezposelnosti, Past nizkih plač (samska oseba, brez otrok), Past nizkih plač (par, ena zaposlena oseba, dva otroka), (4)