1. Skupno število plačanih in opravljenih delovnih ur (mio.) po dejavnostih (SKD 2008), Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, B Rudarstvo, C Predelovalne dejavnosti, ..., S Druge dejavnosti (20)
  2. URE: Plačane ure, Opravljene delovne ure, (2)
  3. ČETRTLETJE: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2020Q1 (101)


 2. Povprečno mesečno število plačanih in opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo po dejavnostih (SKD 2008), Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, B Rudarstvo, C Predelovalne dejavnosti, ..., S Druge dejavnosti (20)
  2. ČETRTLETJE: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2020Q1 (101)
  3. URE: Plačane ure, Opravljene delovne ure, (2)


 3. Indeksi skupnega števila opravljenih delovnih ur po dejavnostih (SKD 2008), Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, B Rudarstvo, C Predelovalne dejavnosti, ..., S Druge dejavnosti (20)
  2. INDEKSI: Tekoče četrtletje / preteklo četrtletje, Tekoče četrtletje / isto četrtletje preteklega leta, Tekoče četrtletje / povprečje leta 2008, (3)
  3. ČETRTLETJE: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2020Q1 (101)