1. Plače na zaposleno osebo (po Raziskovanju o strukturi plače) po spolu in področjih dejavnosti, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, B Rudarstvo, C Predelovalne dejavnosti, ..., S Druge dejavnosti (20)
  2. LETO: 2018, 2014, 2010, (3)
  3. MERITVE: Povprečna bruto plača - za oktober (EUR), Povprečna bruto plača - za leto (EUR), Mediana bruto plače - za leto (EUR), Povprečna višina izplačanega gibljivega in stimulativnega dela plače - za leto (EUR), ..., Povprečna višina izplačanih povračil stroškov za prevoz - za leto (EUR) (12)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 2. Plače na zaposleno osebo (po Raziskovanju o strukturi plače) po spolu in doseženi izobrazbi, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. IZOBRAZBA: Izobrazba - SKUPAJ, Osnovnošolska ali manj, Srednješolska, Višješolska ali visokošolska, (4)
  2. LETO: 2018, 2014, 2010, (3)
  3. MERITVE: Povprečna bruto plača - za oktober (EUR), Povprečna bruto plača - za leto (EUR), Mediana bruto plače - za leto (EUR), Povprečna višina izplačanega gibljivega in stimulativnega dela plače - za leto (EUR), ..., Povprečna višina izplačanih povračil stroškov za prevoz - za leto (EUR) (12)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 3. Plače na zaposleno osebo (po Raziskovanju o strukturi plače) po spolu in glavnih poklicnih skupinah, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. POKLIC: Poklic - SKUPAJ, Vojaški poklici, Zakonodajalci/ke, visoki/e uradniki/ce, menedžerji/ke, Strokovnjaki/nje, ..., Poklici za preprosta dela (11)
  2. LETO: 2018, 2014, 2010, (3)
  3. MERITVE: Povprečna bruto plača - za oktober (EUR), Povprečna bruto plača - za leto (EUR), Mediana bruto plače - za leto (EUR), Povprečna višina izplačanega gibljivega in stimulativnega dela plače - za leto (EUR), ..., Povprečna višina izplačanih povračil stroškov za prevoz - za leto (EUR) (12)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 4. Plače na zaposleno osebo (po Raziskovanju o strukturi plače) po spolu in starostnih razredih zaposlenih, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STAROST: Starost - SKUPAJ, manj kot 20 let, 20–29 let, 30–39 let, ..., 60+ (7)
  2. LETO: 2018, 2014, 2010, (3)
  3. MERITVE: Povprečna bruto plača - za oktober (EUR), Povprečna bruto plača - za leto (EUR), Mediana bruto plače - za leto (EUR), Povprečna višina izplačanega gibljivega in stimulativnega dela plače - za leto (EUR), ..., Povprečna višina izplačanih povračil stroškov za prevoz - za leto (EUR) (12)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 5. Plače na zaposleno osebo (po Raziskovanju o strukturi plače) po spolu in velikostnih razredih podjetij, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VELIKOSTNI RAZRED: Velikostni razred - SKUPAJ, manj kot 10 zaposlenih oseb, 10–49 zaposlenih oseb, 50–249 zaposlenih oseb, 250+ (5)
  2. LETO: 2018, 2014, 2010, (3)
  3. MERITVE: Povprečna bruto plača - za oktober (EUR), Povprečna bruto plača - za leto (EUR), Mediana bruto plače - za leto (EUR), Povprečna višina izplačanega gibljivega in stimulativnega dela plače - za leto (EUR), ..., Povprečna višina izplačanih povračil stroškov za prevoz - za leto (EUR) (12)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 6. Plače na zaposleno osebo (po Raziskovanju o strukturi plače) po spolu, v javnem in zasebnem sektorju, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. JAVNI-ZASEBNI: Javni-Zasebni - SKUPAJ, Javni sektor, Zasebni sektor, (3)
  2. LETO: 2018, 2014, 2010, (3)
  3. MERITVE: Povprečna bruto plača - za oktober (EUR), Povprečna bruto plača - za leto (EUR), Mediana bruto plače - za leto (EUR), Povprečna višina izplačanega gibljivega in stimulativnega dela plače - za leto (EUR), ..., Povprečna višina izplačanih povračil stroškov za prevoz - za leto (EUR) (12)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 7. Povprečna bruto plača za plačano uro za oktober (po Raziskovanju o strukturi plače) po spolu in področjih dejavnosti, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, B Rudarstvo, C Predelovalne dejavnosti, ..., S Druge dejavnosti (20)
  2. LETO: 2018, 2014, 2010, (3)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 8. Povprečna bruto plača za plačano uro za oktober (po Raziskovanju o strukturi plače) po spolu in doseženi izobrazbi, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. IZOBRAZBA: Izobrazba - SKUPAJ, Osnovnošolska ali manj, Srednješolska, Višješolska ali visokošolska, (4)
  2. LETO: 2018, 2014, 2010, (3)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 9. Povprečna bruto plača za plačano uro za oktober (po Raziskovanju o strukturi plače) po spolu in glavnih poklicnih skupinah, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. POKLIC: Poklic - SKUPAJ, Vojaški poklici, Zakonodajalci/ke, visoki/e uradniki/ce, menedžerji/ke, Strokovnjaki/nje, ..., Poklici za preprosta dela (11)
  2. LETO: 2018, 2014, 2010, (3)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 10. Povprečna bruto plača za plačano uro za oktober (po Raziskovanju o strukturi plače) po spolu in starostnih razredih zaposlenih, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STAROST: Starost - SKUPAJ, manj kot 20 let, 20–29 let, 30–39 let, ..., 60+ (7)
  2. LETO: 2018, 2014, 2010, (3)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 11. Povprečna bruto plača za plačano uro za oktober (po Raziskovanju o strukturi plače) po spolu in velikostnih razredih podjetij, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VELIKOSTNI RAZRED: Velikostni razred - SKUPAJ, manj kot 10 zaposlenih oseb, 10–49 zaposlenih oseb, 50–249 zaposlenih oseb, 250+ (5)
  2. LETO: 2018, 2014, 2010, (3)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 12. Povprečna bruto plača za plačano uro za oktober (po Raziskovanju o strukturi plače) po spolu, v javnem in zasebnem sektorju, Slovenija, večletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. JAVNI-ZASEBNI: Javni-Zasebni - SKUPAJ, Javni sektor, Zasebni sektor, (3)
  2. LETO: 2018, 2014, 2010, (3)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)