1. Povprečne mesečne bruto plače (EUR) po dejavnosti (SKD 2008), doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: SKD DEJAVNOST - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, A02 Gozdarstvo, ..., U99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles (110)
  2. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (začasni podatki) (11)
  3. DOSEŽENA IZOBRAZBA: Izobrazba - SKUPAJ, Osnovnošolska ali manj, Srednješolska, Višješolska, visokošolska, (4)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 2. Povprečne mesečne bruto plače (EUR) po statističnih regijah delovnega mesta, starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Obalno-kraška (13)
  2. STAROST: Starost - SKUPAJ, 15-64 let, 15-24 let, 25-34 let, ..., 65 let ali več (8)
  3. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (začasni podatki) (11)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 3. Povprečne mesečne bruto plače (EUR) po statističnih regijah prebivališča, starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (začasni podatki) (11)
  2. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Obalno-kraška (13)
  3. STAROST: Starost - SKUPAJ, 15-64 let, 15-24 let, 25-34 let, ..., 65 let ali več (8)
  4. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 4. Povprečne mesečne bruto plače (EUR) po skupinah poklicev [SKP-V2] in spolu, Slovenija, 2008 - 2010

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. POKLIC: Poklic - SKUPAJ, 0 VOJAŠKI POKLICI, 01 Vojaški poklici, 1 ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE, VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE, MENEDŽERJI/MENEDŽERKE, ..., 99 Poklici za preprosta dela, d.n. (40)
  2. LETO: 2008, 2009, 2010, (3)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 5. Povprečne mesečne bruto plače (EUR) po skupinah poklicev (SKP-08) in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (začasni podatki) (9)
  2. POKLIC: Poklic - SKUPAJ, 1 ZAKONODAJALCI, VISOKI URADNIKI, MENEDŽERJI, 11 Zakonodajalci, visoki uradniki in člani uprave družbe, 12 Menedžerji za splošne poslovne funkcije in komercialo, ..., 03 Vojaki (53)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 6. Povprečne mesečne bruto plače (EUR) v javnem in zasebnem sektorju po doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SEKTOR: 1 Javni in zasebni sektor - SKUPAJ, 11 Javni sektor - SKUPAJ, 111 Javni sektor - sektor država, 112 Javni sektor - javne družbe, 12 Zasebni sektor - SKUPAJ (5)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. LETO: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (začasni podatki) (11)
  4. DOSEŽENA IZOBRAZBA: Izobrazba - Skupaj, Osnovnošolska ali manj, Srednješolska, Višješolska, visokošolska, (4)