Povprečne mesečne plače po občinah, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE

Št. vrednosti 213 od tega izbranih

Išči

KAZALNIK Select at least one value

Št. vrednosti 11 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 15 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
25. 02. 2020
Kontaktna oseba
Oddelek za statistiko dela
Alenka Vrh, +386 [0]1 2415 324, alenka.vrh@gov.si,
Simon Perše, +386 [0]1 2340 528, simon.perse@gov.si,
Miran Žavbi, +386 [0]1 2340 810, miran.zavbi@gov.si
Enota
EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0772615
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Pri izračunu podatkov o povprečnih mesečnih plačah za leto 2015 so za obdobje od januarja do oktobra 2015 uporabljeni preračunani podatki zaradi spremembe v virih podatkov.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot [opis in pojasnila], raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
KAZALNIK
Povprečna mesečna bruto plača
znesek v EUR
Povprečna mesečna neto plača
znesek v EUR
Indeks povprečne mesečne bruto plače
povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo pri pravnih osebah v občini / povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo pri pravnih osebah v Sloveniji x 100
Indeks povprečne mesečne neto plače
povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo pri pravnih osebah v občini / povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo pri pravnih osebah v Sloveniji x 100
Povprečna plača za plačano naduro
znesek v EUR
Povprečna mesečna bruto plača za plačano uro
znesek v EUR
Povprečna mesečna neto plača za plačano uro
znesek v EUR
Indeks povprečne mesečne bruto plače za plačano uro
indeks
Indeks povprečne mesečne neto plače za plačano uro
indeks
Zaposlene osebe, ki so prejele zaostala izplačila
% med vsemi zaposlenimi v občini
Zaposlene osebe z izplačanimi nadurami
% med vsemi zaposlenimi v občini
KAZALNIK: Indeks povprečne mesečne bruto plače za plačano uro , LETO: 2015
Pri izračunu indeksov povprečnih mesečnih bruto plač za plačano uro so za obdobje od januarja 2014 do oktobra 2015 uporabljeni preračunani podatki zaradi spremembe v virih podatkov. Dostopni so na http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0701041S&ti=&path=../Database/Dem_soc/07_trg_dela/10_place/01_07010_place/&lang=2.
KAZALNIK: Indeks povprečne mesečne neto plače za plačano uro , LETO: 2015
Pri izračunu indeksov povprečnih mesečnih neto plač za plačano uro so za obdobje od januarja 2014 do oktobra 2015 uporabljeni preračunani podatki zaradi spremembe v virih podatkov. Dostopni so na http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0701041S&ti=&path=../Database/Dem_soc/07_trg_dela/10_place/01_07010_place/&lang=2.