1. Povprečne mesečne plače in indeksi povprečnih mesečnih plač po dejavnostih [SKD 2008], Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, A01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin, ..., S96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene (1628)
  2. MESEC: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2020M07 (79)
  3. PLAČE: Bruto plača, Neto plača, (2)
  4. MERITVE: Plača za mesec [EUR], Plača za obdobje [EUR], Plača za tromesečje [EUR], Plača za zadnjih 12 mesecev [EUR], ..., [realni indeks] povprečje mesecev tekočega leta / povprečje istih mesecev prejšnjega leta (14)


 2. Povprečne mesečne plače po dejavnostih [SKD 2008], statistične regije, Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Obalno-kraška (13)
  2. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, B RUDARSTVO, C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI, ..., S DRUGE DEJAVNOSTI (20)
  3. MESEC: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2020M07 (79)
  4. PLAČE: Bruto plača, Neto plača, (2)
  5. MERITVE: Plača za mesec [EUR], Plača za obdobje [EUR], Izredna izplačila [za vse zaposlene osebe] [EUR], Izredna izplačila [EUR], ..., Plača za plačano uro za obdobje [EUR] (6)


 3. Povprečne mesečne plače po dejavnostih [SKD 2008], upravne enote, Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UPRAVNA ENOTA: SLOVENIJA, Ajdovščina, Brežice, Celje, ..., Žalec (59)
  2. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, B RUDARSTVO, C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI, ..., S DRUGE DEJAVNOSTI (20)
  3. MESEC: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2020M07 (79)
  4. PLAČE: Bruto plača, Neto plača, (2)
  5. MERITVE: Plača za mesec [EUR], Plača za obdobje [EUR], Izredna izplačila [za vse zaposlene osebe] [EUR], Izredna izplačila [EUR], ..., Plača za plačano uro za obdobje [EUR] (6)


 4. Povprečne mesečne plače po dejavnostih [SKD 2008], občine, Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. OBČINE: SLOVENIJA, Ajdovščina, Ankaran, Apače, ..., Žužemberk (213)
  2. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, B RUDARSTVO, C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI, ..., S DRUGE DEJAVNOSTI (20)
  3. MESEC: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2020M07 (79)
  4. PLAČE: Bruto plača, Neto plača, (2)
  5. MERITVE: Plača za mesec [EUR], Plača za obdobje [EUR], Izredna izplačila [za vse zaposlene osebe] [EUR], Izredna izplačila [EUR], ..., Plača za plačano uro za obdobje [EUR] (6)


 5. Struktura povprečnih mesečnih bruto plač [SKD 2008], Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, B Rudarstvo, C Predelovalne dejavnosti, ..., S Druge dejavnosti (20)
  2. MESEC: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2020M07 (79)
  3. MERITVE: Plače - Skupaj [EUR], Plače brez zaostalih izplačil [EUR], Zaostala izplačila [EUR], Izplačila za nadure [EUR], ..., Delež izplačil za nadure [%] (7)


 6. Povprečno število plačanih ur [SKD 2008], Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, B Rudarstvo, C Predelovalne dejavnosti, ..., S Druge dejavnosti (20)
  2. MESEC: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2020M07 (79)
  3. MERITVE: Povprečno število plačanih ur, (1)


 7. Število in deleži zaposlenih oseb, ki so prejele plačo [SKD 2008], Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, B Rudarstvo, C Predelovalne dejavnosti, ..., S Druge dejavnosti (20)
  2. MESEC: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2020M07 (79)
  3. MERITVE: Zaposlene osebe, ki so prejele plačo - Skupaj, Zaposlene osebe, ki so prejele plačo za nadure, Zaposlene osebe, ki so prejele plačo za zaostala izplačila, Delež zaposlenih oseb z nadurami [%], Delež zaposlenih oseb z zaostalimi izplačili [%] (5)


 8. Povprečne mesečne bruto in neto plače pri pravnih osebah javnega in zasebnega sektorja, Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MESEC: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2020M07 (79)
  2. SEKTOR: Javni in zasebni sektor - SKUPAJ, Javni sektor, Zasebni sektor, (3)
  3. PLAČE: Bruto plača, Neto plača, (2)
  4. MERITVE: Plača za mesec[EUR], Plača za obdobje [EUR], Plača za tromesečje [EUR], Tekoči mesec / prejšnji mesec, ..., [realni indeks] povprečje mesecev tekočega leta / povprečje istih mesecev prejšnjega leta (9)


 9. Povprečne mesečne bruto in neto plače po institucionalnih sektorjih, Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MESEC: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2020M07 (79)
  2. INSTITUCIONALNI SEKTOR: Institucionalni sektor - SKUPAJ, Nefinančne družbe, Finančne družbe, Država, Ostalo (5)
  3. PLAČE: Bruto plača, Neto plača, (2)
  4. MERITVE: Plača za mesec[EUR], Plača za obdobje [EUR], Plača za tromesečje [EUR], Tekoči mesec / prejšnji mesec, ..., [realni indeks] povprečje mesecev tekočega leta / povprečje istih mesecev prejšnjega leta (9)


 10. Povprečne mesečne plače oseb, zaposlenih po kolektivnih in individualnih pogodbah pri pravnih osebah, ki niso proračunski uporabniki, po dejavnostih [SKD 2008], Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, A01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin, ..., S96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene (1628)
  2. MESEC: 2017M01, 2017M02, 2017M03, 2017M04, ..., 2020M07 (43)
  3. VRSTA POGODBE: Skupaj, Kolektivne pogodbe, Individualne pogodbe, (3)
  4. MERITVE: Število opazovanih enot, Masa izplačanih bruto plač, Število zaposlenih oseb, ki so prejele plačo, izračunane iz podatka o številu plačanih ur, Povprečna izplačana bruto plača, (4)


 11. Ocena števila zaposlenih oseb pri pravnih osebah, ki niso proračunski uporabniki, ki so prejele plačo na ravni minimalne plače, po dejavnostih [SKD 2008], Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, A01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin, ..., S96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene (1628)
  2. MESEC: 2017M01, 2017M02, 2017M03, 2017M04, ..., 2019M12 (36)
  3. MERITVE: Število opazovanih pravnih oseb, ki niso proračunski uporabniki, Število zaposlenih oseb pri pravnih osebah, ki niso proračunski uporabniki, ki so prejele plačo na ravni minimalne plače, (2)


 12. Ocena števila zaposlenih oseb pri proračunskih uporabnikih, ki so prejele razliko do minimalne plače, po dejavnostih [SKD 2008], Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, A01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin, ..., S96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene (1628)
  2. MESEC: 2015M11, 2015M12, 2016M01, 2016M02, ..., 2020M07 (57)
  3. MERITVE: Število opazovanih enot v sestavi proračunskih uporabnikov, Število zaposlenih oseb pri proračunskih uporabnikih, ki so prejele razliko do minimalne plače, (2)


 13. Povprečne mesečne plače in indeksi povprečnih mesečnih plač pri registriranih fizičnih osebah po dejavnostih [SKD 2008], Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: SKD Dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, A02 Gozdarstvo, ..., S96 Druge storitvene dejavnosti (105)
  2. MESEC: 2008M01, 2008M02, 2008M03, 2008M04, ..., 2020M05 (149)
  3. PLAČE: Bruto plača, Neto plača, (2)
  4. MERITVE: Plača za mesec [EUR], Plača za obdobje [EUR], Plača za tromesečje [EUR], Plača za zadnjih 12 mesecev [EUR], ..., [realni indeks] povprečje mesecev tekočega leta / povprečje istih mesecev prejšnjega leta (13)