Ocena števila zaposlenih oseb pri proračunskih uporabnikih, ki so prejele razliko do minimalne plače, po dejavnostih [SKD 2008], Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKD DEJAVNOST Select at least one value

Št. vrednosti 1.628 od tega izbranih

Išči

MESEC Select at least one value

Št. vrednosti 53 od tega izbranih

Išči

MERITVE Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
25. 05. 2020
Kontaktna oseba
Oddelek za statistiko dela
Alenka Vrh, +386 [0]1 2415 324, alenka.vrh@gov.si,
Simon Perše, +386 [0]1 2340 528, simon.perse@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0701068
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Podatki o številu zaposlenih oseb pri proračunskih uporabnikih, ki so prejele razliko do minimalne plače, so ocenjeni na osnovi podatkov, ki so jih proračunski uporabniki poročali v Informacijskem sistemu za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP) pod šifro vrste izplačila A020 (razlika do minimalne plače). Posledično ti podatki niso v celoti metodološko usklajeni s podatki o oceni števila zaposlenih oseb pri pravnih osebah, ki niso proračunski uporabniki, ki so prejele plačo na ravni minimalne plače.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila