Ocena števila zaposlenih oseb pri pravnih osebah, ki niso proračunski uporabniki, ki so prejele plačo na ravni minimalne plače, po dejavnostih [SKD 2008], Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKD DEJAVNOST Select at least one value

Št. vrednosti 1.628 od tega izbranih

Išči

MESEC Select at least one value

Št. vrednosti 36 od tega izbranih

Išči

MERITVE Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
29. 04. 2020
Kontaktna oseba
Oddelek za statistiko dela
Alenka Vrh, +386 [0]1 2415 324, alenka.vrh@gov.si,
Simon Perše, +386 [0]1 2340 528, simon.perse@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0701065
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Število zaposlenih oseb, ki so prejele plačo na ravni minimalne plače, je število oseb, ki so prejele plačilo za opravljeno delo v znesku z zakonom ali drugim veljavnim pravnim aktom določene višine minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji delajo za polni delovni čas, oz. v znesku sorazmernega dela minimalne plače, če delajo za delovni čas, krajši od polnega.
V minimalno plačo sodijo vsi elementi plače, kot jih navaja Zakon o delovnih razmerjih, tj. osnovna plača delavca za določen mesec, del plače za delovno uspešnost in dodatki, ki mu pripadajo, razen naslednjih:
- dodatka za delo preko polnega delovnega časa,
- dodatka za nočno delo,
- dodatka za delo v nedeljo ter
- dodatka za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila