Povprečne mesečne bruto in neto plače po institucionalnih sektorjih, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC Select at least one value

Št. vrednosti 75 od tega izbranih

Išči

INSTITUCIONALNI SEKTOR

Št. vrednosti 5 od tega izbranih

Išči

PLAČE Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

MERITVE Select at least one value

Št. vrednosti 9 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
25. 05. 2020
Kontaktna oseba
Oddelek za statistiko dela
Alenka Vrh, +386 [0]1 2415 324, alenka.vrh@gov.si,
Simon Perše, +386 [0]1 2340 528, simon.perse@gov.si,
Miran Žavbi, +386 [0]1 2340 810, miran.zavbi@gov.si
Enota
EUR, indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0701055
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
S podatki za november 2015 smo kot vir podatkov o izplačanih plačah pri proračunskih porabnikih prvič uporabili Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju [ISPAP].
Sprememba vira podatkov nekoliko vpliva na vrednosti nekaterih kazalnikov, zato v tabeli objavljamo časovno vrsto primerljivih preračunanih podatkov za obdobje od januarja 2014 do oktobra 2015.
Časovna vrsta podatkov o izplačanih plačah za obdobje od januarja 2005 do vključno oktobra 2015, v kateri niso upoštevane spremembe v uporabljenih virih podatkov, je na voljo med arhivskimi podatki pod naslovom Povprečne mesečne plače - arhivski podatki [januar 2005 do oktober 2015].
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
INSTITUCIONALNI SEKTOR
Podatke o plačah objavljamo po institucionalnih sektorjih skladno s Standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev [SKIS].
Institucionalne sektorje sestavljajo institucionalne enote; te so osnovna središča ekonomskega odločanja, za katera sta značilni
enoličnost vedenja in neodvisnost odločanja pri izvajanju glavne funkcije. Merili za razporejanje institucionalnih enot v institucionalne
sektorje sta tržnost in nadzor.
INSTITUCIONALNI SEKTOR
Ločimo naslednje glavne institucionalne sektorje:
nefinančne družbe, finančne družbe, država, gospodinjstva, neprofitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva, in tujina.
INSTITUCIONALNI SEKTOR
Več informacij v zvezi s Standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev [SKIS] najdete tukaj.