Povprečne mesečne plače po dejavnostih [SKD 2008], občine, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE

Št. vrednosti 213 od tega izbranih

Išči

SKD DEJAVNOST

Št. vrednosti 20 od tega izbranih

Išči

MESEC Select at least one value

Št. vrednosti 75 od tega izbranih

Išči

PLAČE Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

MERITVE Select at least one value

Št. vrednosti 6 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
25. 05. 2020
Kontaktna oseba
Oddelek za statistiko dela
Alenka Vrh, +386 [0]1 2415 324, alenka.vrh@gov.si,
Simon Perše, +386 [0]1 2340 528, simon.perse@gov.si,
Miran Žavbi, +386 [0]1 2340 810, miran.zavbi@gov.si
Enota
EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0701041
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Zaradi epidemije koronavirusa se SURS sooča s težavami pri zbiranju, preverjanju in obdelavi podatkov. SURS je zavezan k pravočasnemu objavljanju podatkov, vendar so zaradi prej navedenih razlogov podatki, objavljeni v tej objavi, nekoliko nižje kakovosti in manj zanesljivi kot običajno.
Pri nekaterih podatkovnih serijah se lahko zaradi višje stopnje neodgovora pojavita znaka M (manj zanesljiva ocena) ali N (za objavo premalo zanesljiva ocena).
Bolj podrobne informacije o metodoloških spremembah v času epidemije koronavirusa se nahajajo v posodobljenem metodološkem pojasnilu.

Sprememba v uporabljenih virih podatkov o izplačanih plačah
S podatki za november 2015 smo kot vir podatkov o izplačanih plačah pri proračunskih porabnikih prvič uporabili Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju [ISPAP].
Sprememba vira podatkov nekoliko vpliva na vrednosti nekaterih kazalnikov, zato v tabeli objavljamo časovno vrsto primerljivih preračunanih podatkov za obdobje od januarja 2014 do oktobra 2015.
Časovna vrsta podatkov o izplačanih plačah za obdobje od januarja 2005 do vključno oktobra 2015, v kateri niso upoštevane spremembe v uporabljenih virih podatkov, je na voljo med arhivskimi podatki pod naslovom Povprečne mesečne plače - arhivski podatki [januar 2005 do oktober 2015]
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot [opis in pojasnila], raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
OBČINE
Apače
01.01.2007: Občina Apače je nastala z odcepitvijo od občine Gornja Radgona [Uradni list RS št. 27/06].
Bled
01.01.2007: Od občine Bled se je odcepila občina Gorje [Uradni list RS št. 61/06].
Cerkvenjak
Junij 2005: Spremenili sta se območji občin Cerkvenjak in Lenart. Iz naselij Osek, Zgornje Verjane in Spodnje Verjane v občini Lenart so se izločili deli naselij in se priključili k naselju Brengova v občini Cerkvenjak. Iz naselja Spodnje Verjane v občini Lenart pa se je izločil tudi del, ki se je priključil k naselju Čagona v občini Cerkvenjak.
Cirkulane
01.01.2007: Občina Cirkulane je nastala z odcepitvijo od občine Gorišnica [Uradni list RS št. 27/06].
Divača
01.01.2007: Naselje Ostrovica je bilo izločeno iz občine Divača in priključeno občini Hrpelje - Kozina [Uradni list RS št. 27/06].
Gorišnica
01.01.2007: Od občine Gorišnica se je odcepila občina Cirkulane [Uradni list RS št. 27/06].
Gorje
01.01.2007: Občina Gorje je nastala z odcepitvijo od občine Bled [Uradni list RS št. 61/06].
Gornja Radgona
01.01.2007: Od občine Gornja Radgona se je odcepila občina Apače [Uradni list RS št. 27/06]
Hajdina
14.06.2002: Iz občine Videm se je izločilo naselje Lancova vas pri Ptuju in se priključilo k občini Hajdina. Ta sprememba je bila formalno izpeljana šele marca 2005.
Hrpelje - Kozina
01.01.2007: K občini Hrpelje - Kozina je bilo priključeno naselje Ostrovica, ki je po predhodni členitvi sodilo v občino Divača [Uradni list RS št. 27/06].
Kostanjevica na Krki
01.01.2007: Občina Kostanjevica na Krki je nastala z odcepitvijo od občine Krško [Uradni list RS št. 27/06].
Krško
01.01.2007: Od občine Krško se je odcepila občina Kostanjevica na Krki [Uradni list RS št. 27/06].
Lenart
Junij 2005: Spremenili sta se območji občin Cerkvenjak in Lenart. Iz naselij Osek, Zgornje Verjane in Spodnje Verjane v občini Lenart so se izločili deli naselij in se priključili k naselju Brengova v občini Cerkvenjak. Iz naselja Spodnje Verjane v občini Lenart pa se je izločil tudi del, ki se je priključil k naselju Čagona v občini Cerkvenjak.
01.01.2007: Od občine Lenart se je odcepila občina Sveta Trojica v Slov. goricah. [Uradni list RS št. 27/06].
01.01.2007: Od občine Lenart se je odcepila občina Sveti Jurij v Slov. goricah [Uradni list RS št. 61/06].
Log - Dragomer
01.01.2007: Občina Log - Dragomer je nastala z odcepitvijo od občine Vrhnika [Uradni list RS št. 61/06].
Makole
01.01.2007: Občina Makole je nastala z odcepitvijo od občine Slovenska Bistrica [Uradni list RS št. 27/06].
Mirna
01.01.2012: Občina Mirna je nastala z odcepitvijo od občine Trebnje [ZUODNO-G, Uradni list RS št. 9/11].
Mislinja
01.01.2007: Občina Mokronog - Trebelno je nastala z odcepitvijo od občine Trebnje [Uradni list RS št. 27/06].
Moravske Toplice
01.01.2007: Od občine Mozirje se je odcepila občina Rečica ob Savinji [Uradni list RS št. 61/06].
Nazarje
01.01.2007: Od občine Nova Gorica se je odcepila občina Renče - Vogrsko [Uradni list RS št. 27/06].
Nova Gorica
01.01.2007: Od občine Novo mesto sta se odcepili občini Straža in Šmarješke Toplice [Uradni list RS št. 27/06].
Oplotnica
01.01.2007: Od občine Ormož sta se odcepili občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž [Uradni list RS št. 27/06].
Podvelka
01.01.2007: Občina Poljčane je nastala z odcepitvijo od občine Slovenska Bistrica [Uradni list RS št. 27/06].
Postojna
Januar 2005: Iz občine Prebold se je izločil del naselja Marija Reka in se je priključil k naselju Knezdol v občini Trbovlje. Površina občine Trbovlje se je povečala za 0,2 km2, površina občine Prebold se je za toliko zmanjšala. Ob tej spremembi občinskih mej se je spremenila tudi meja med dvema statističnima regijama, in sicer zasavsko [občina Trbovlje] in spodnjeposavsko [občina Prebold].
Razkrižje
01.01.2007: Občina Rečica ob Savinji je nastala z odcepitvijo od občine Mozirje [Uradni list RS št. 61/06].
Rečica ob Savinji
01.01.2007: Občina Renče - Vogrsko je nastala z odcepitvijo od občine Nova Gorica [Uradni list RS št. 27/06].
Slovenj Gradec
01.01.2007: Od občine Slovenska Bistrica sta se odcepili občini Makole in Poljčane [Uradni list RS št. 27/06].
Solčava
01.01.2007: Občina Središče ob Dravi je nastala z odcepitvijo od občine Ormož [Uradni list RS št. 27/06].
Starše
01.01.2007: Občina Straža je nastala z odcepitvijo od občine Novo mesto [Uradni list RS št. 27/06].
Sveta Ana
01.01.2007: Občina Sveta Trojica v Slov. goricah je nastala z odcepitvijo od občine Lenart [Uradni list RS št. 27/06].
Sveti Jurij ob Ščavnici
01.01.2007: Občina Sveti Jurij v Slov. goricah je nastala z odcepitvijo od občine Lenart [Uradni list RS št. 61/06].
Sveti Jurij v Slov. goricah
01.01.2007: Občina Sveti Tomaž je nastala z odcepitvijo od občine Ormož [Uradni list RS št. 27/06].
Šentjur
01.01.2007: Občina Šentrupert je nastala z odcepitvijo od občine Trebnje [Uradni list RS št. 61/06].
Šmarje pri Jelšah
01.01.2007: Občina Šmarješke Toplice je nastala z odcepitvijo od občine Novo mesto [Uradni list RS št. 27/06].
Tolmin
Januar 2005: Iz občine Prebold se je izločil del naselja Marija Reka in se je priključil k naselju Knezdol v občini Trbovlje. Površina občine Trbovlje se je povečala za 0,2 km2, površina občine Prebold se je za toliko zmanjšala. Ob tej spremembi občinskih mej se je spremenila tudi meja med dvema statističnima regijama, in sicer zasavsko [občina Trbovlje] in spodnjeposavsko [občina Prebold].

Trbovlje
01.01.2007: Od občine Trebnje se je odcepila občina Mokronog - Trebelno [Uradni list RS št. 27/06].
01.01.2007: Od občine Trebnje se je odcepila občina Šentrupert [Uradni list RS št. 61/06].
Trebnje
01.01.2012: Od občine Trebnje se je odcepila občina Mirna [ZUODNO-G, Uradni list RS št. 9/11].
Veržej
14.06.2002: Iz občine Videm se je izločilo naselje Lancova vas pri Ptuju in se priključilo k občini Hajdina. Ta sprememba je bila formalno izpeljana šele marca 2005 [Uradni list RS št. 52/2002].
Vransko
01.01.2007: Od občine Vrhnika se je odcepila občina Log - Dragomer [Uradni list RS št. 61/06].