Povprečne mesečne plače in indeksi povprečnih mesečnih plač po dejavnostih [SKD 2008], Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKD DEJAVNOST

Št. vrednosti 1.628 od tega izbranih

Išči

MESEC Select at least one value

Št. vrednosti 76 od tega izbranih

Išči

PLAČE Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

MERITVE Select at least one value

Št. vrednosti 14 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
26. 06. 2020
Kontaktna oseba
Oddelek za statistiko dela
Alenka Vrh, +386 [0]1 2415 324, alenka.vrh@gov.si,
Simon Perše, +386 [0]1 2340 528, simon.perse@gov.si,
Miran Žavbi, +386 [0]1 2340 810, miran.zavbi@gov.si
Enota
EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0701011
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Zaradi epidemije koronavirusa se SURS sooča s težavami pri zbiranju, preverjanju in obdelavi podatkov. SURS je zavezan k pravočasnemu objavljanju podatkov, vendar so zaradi prej navedenih razlogov podatki, objavljeni v tej objavi, nekoliko nižje kakovosti in manj zanesljivi kot običajno.
Pri nekaterih podatkovnih serijah se lahko zaradi višje stopnje neodgovora pojavita znaka M (manj zanesljiva ocena) ali N (za objavo premalo zanesljiva ocena).
Bolj podrobne informacije o metodoloških spremembah v času epidemije koronavirusa se nahajajo v posodobljenem metodološkem pojasnilu.

Sprememba v uporabljenih virih podatkov o izplačanih plačah
S podatki za november 2015 smo kot vir podatkov o izplačanih plačah pri proračunskih porabnikih prvič uporabili Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju [ISPAP].
Sprememba vira podatkov nekoliko vpliva na vrednosti nekaterih kazalnikov, zato v tabeli objavljamo časovno vrsto primerljivih preračunanih podatkov za obdobje od januarja 2014 do oktobra 2015.
Časovna vrsta podatkov o izplačanih plačah za obdobje od januarja 2005 do vključno oktobra 2015, v kateri niso upoštevane spremembe v uporabljenih virih podatkov, je na voljo med arhivskimi podatki pod naslovom Povprečne mesečne plače - arhivski podatki [januar 2005 do oktober 2015]
Z letom 2013 smo prešli na novo bazno leto 2010.

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila