Delovno aktivno prebivalstvo po skupinah poklicev (SKP-08) in spolu, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

POKLIC Select at least one value

Št. vrednosti 54 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 9 od tega izbranih

Išči

SPOL Select at least one value

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
4. 05. 2020
Kontaktna oseba
Oddelek za statistiko dela
Jerneja Čuk, tel.: +386 (0)1 2340 566, e-pošta: jerneja.cuk@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0764803
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
POKLIC
Podatki za leto 2010 po SKP-08 so prevod iz najnižje ravni SKP-V2.
LETO
stanje na 31.12.