1. Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po občinah prebivališča in občinah delovnega mesta po spolu, občine, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. OBČINA PREBIVALIŠČA: SLOVENIJA (prebivališče), Ajdovščina (prebivališče), Ankaran/Ancarano (prebivališče), Apače (prebivališče), ..., Neznana občina prebivališča (214)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  4. OBČINA DELA: SLOVENIJA (delo), Ajdovščina (delo), Ankaran/Ancarano (delo), Apače (delo), ..., Žužemberk (delo) (213)


 2. Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po statističnih regijah prebivališča in statističnih regijah delovnega mesta po spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STATISTIČNA REGIJA PREBIVALIŠČA: SLOVENIJA [prebivališče], Pomurska [prebivališče], Podravska [prebivališče], Koroška [prebivališče], ..., Neznana statistična regija prebivališča (14)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. LETO: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2019 (11)
  4. STATISTIČNA REGIJA DELA: SLOVENIJA [delo], Pomurska [delo], Podravska [delo], Koroška [delo], ..., Obalno-kraška [delo] (13)


 3. Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po kohezijskih regijah prebivališča in kohezijskih regijah delovnega mesta po spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA PREBIVALIŠČA: SLOVENIJA [prebivališče], Vzhodna Slovenija [prebivališče], Zahodna Slovenija [prebivališče], Neznana kohezijska regija prebivališča, (4)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. LETO: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2019 (11)
  4. KOHEZIJSKA REGIJA DELA: SLOVENIJA [delo], Vzhodna Slovenija [delo], Zahodna Slovenija [delo], (3)


 4. Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po upravnih enotah prebivališča in upravnih enotah delovnega mesta po spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UPRAVNA ENOTA PREBIVALIŠČA: SLOVENIJA [prebivališče], Ajdovščina [prebivališče], Brežice [prebivališče], Celje [prebivališče], ..., Neznana upravna enota prebivališča (60)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  4. UPRAVNA ENOTA DELA: SLOVENIJA [delo], Ajdovščina [delo], Brežice [delo], Celje [delo], ..., Ruše [delo] (59)


 5. Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov], medobčinski delovni migranti ter indeks delovne migracije po spolu, občine, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. OBČINE: SLOVENIJA, Ajdovščina, Ankaran/Ancarano, Apače, ..., Neznano (214)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  4. MERITVE: Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po občini prebivališča, Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po občini delovnega mesta, Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov], katerih delovno mesto je v občini prebivališča, Medobčinski delovni migranti po občini prebivališča, ..., Indeks delovne migracije (7)


 6. Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov], medregijski delovni migranti ter indeks delovne migracije po spolu, statistične regije, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Pomurska, Podravska, Koroška, ..., Neznano (14)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. LETO: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2019 (11)
  4. MERITVE: Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po statistični regiji prebivališča, Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po statistični regiji delovnega mesta, Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov], katerih delovno mesto je v statistični regiji prebivališča, Delovni migranti med statističnimi regijami po statistični regiji prebivališča, ..., Indeks delovne migracije (7)


 7. Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov], delovni migranti med kohezijskima regijama ter indeks delovne migracije po spolu, kohezijski regiji, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija, Neznana kohezijska regija, (4)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. LETO: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2019 (11)
  4. MERITVE: Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po kohezijski regiji prebivališča, Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po kohezijski regiji delovnega mesta, Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov], katerih delovno mesto je v kohezijski regiji prebivališča, Delovni migranti med kohezijskimi regijami po prebivališču, ..., Indeks delovne migracije (7)


 8. Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov], delovni migranti med upravnimi enotami ter indeks delovne migracije po spolu, upravne enote, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. UPRAVNA ENOTA: SLOVENIJA, Ajdovščina, Brežice, Celje, ..., Neznano (60)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  4. MERITVE: Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po upravni enoti prebivališča, Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po upravni enoti delovnega mesta, Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov], katerih delovno mesto je v upravni enoti prebivališča, Delovni migranti med upravnimi enotami po upravni enoti prebivališča, ..., Indeks delovne migracije (7)


 9. Tujci dnevni migrantje iz sosednjih držav po spolu in državljanstvu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DRŽAVLJANSTVO: Državljanstvo - SKUPAJ, Avstrija, Hrvaška, Italija, Madžarska (5)
  2. LETO: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2019 (11)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)