Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov], delovni migranti med upravnimi enotami ter indeks delovne migracije po spolu, upravne enote, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

UPRAVNA ENOTA

Št. vrednosti 60 od tega izbranih

Išči

SPOL

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 20 od tega izbranih

Išči

MERITVE Select at least one value

Št. vrednosti 7 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
4. 05. 2020
Kontaktna oseba
Nuška Brnot, +386 [0]1 2340 818, nuska.brnot@gov.si
Enota
število, delež, indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0723430
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
UPRAVNA ENOTA
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot opis in pojasnila, raven SKTE 4.

Opombe o spremembah posameznih upravnih enot so zapisane k vsaki spremenjeni upravni enoti in so ob izpisu tabele na zaslon dostopne s klikom na ikono za opombe [zvezdica].
LETO
Za obdobje od leta 2000 - 2008 je za državljane RS upoštevano samo stalno prebivališče, za tujce pa začasno.
Od leta 2009 in naslednja leta pa je za vse osebe upoštevano najprej začasno in šele nato stalno
prebivališče.