Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov], delovni migranti med kohezijskima regijama ter indeks delovne migracije po spolu, kohezijski regiji, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KOHEZIJSKA REGIJA Select at least one value

Št. vrednosti 4 od tega izbranih

Išči

SPOL

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 11 od tega izbranih

Išči

MERITVE Select at least one value

Št. vrednosti 7 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
4. 05. 2020
Kontaktna oseba
Nuška Brnot, +386 [0]1 2340 818, nuska.brnot@gov.si
Enota
število, delež, indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0723428
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
KOHEZIJSKA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji [The Classification of Territorial Units for Statistics] – NUTS [opis in pojasnila], raven NUTS 3.

Opombe o spremembah posameznih regij so zapisane k vsaki spremenjeni regiji in so ob izpisu tabele na zaslon dostopne s klikom na povezavo 'Opombe' nad tabelo. V opombah je na začetku naveden datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene.
LETO
Od leta 2009 dalje je upoštevano najprej začasno in šele nato stalno prebivališče osebe.