Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov], medregijski delovni migranti ter indeks delovne migracije po spolu, statistične regije, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STATISTIČNA REGIJA

Št. vrednosti 14 od tega izbranih

Išči

SPOL

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 11 od tega izbranih

Išči

MERITVE Select at least one value

Št. vrednosti 7 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
4. 05. 2020
Kontaktna oseba
Nuška Brnot, +386 [0]1 2340 818, nuska.brnot@gov.si
Enota
število, delež, indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0723425
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji [The Classification of Territorial Units for Statistics] – NUTS [opis in pojasnila], raven NUTS 3.

Opombe o spremembah posameznih regij so zapisane k vsaki spremenjeni regiji in so ob izpisu tabele na zaslon dostopne s klikom na povezavo 'Opombe' nad tabelo. V opombah je na začetku naveden datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene
LETO
Za obdobje od leta 2000 - 2008 je za državljane RS upoštevano samo stalno prebivališče, za tujce pa začasno.
Od leta 2009 in naslednja leta pa je za vse osebe upoštevano najprej začasno in šele nato stalno prebivališče.
STATISTIČNA REGIJA
Savinjska
15.01.2005 sta se na podlagi Sklepa občinskega sveta občine Trbovlje, z dne 21. 6. 2004 in Sklepa občinskega sveta občine Prebold, z dne 23. 9. 2004 zaradi sprememb meja naselij [Marija Reka in Knezdol] in občin [Prebold in Trbovlje] posledično spremenili meji med savinjsko in zasavsko statistično regijo. Savinjska statistična regija se je zmanjšala za 0,2 km2; za prav toliko se je povečala zasavska statistična regija.
Zasavska
15.01.2005 sta se na podlagi Sklepa občinskega sveta občine Trbovlje, z dne 21. 6. 2004 in Sklepa občinskega sveta občine Prebold, z dne 23. 9. 2004 zaradi sprememb meja naselij [Marija Reka in Knezdol] in občin [Prebold in Trbovlje] posledično spremenili meji med savinjsko in zasavsko statistično regijo. Savinjska statistična regija se je zmanjšala za 0,2 km2; za prav toliko se je povečala zasavska statistična regija.