Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po upravnih enotah prebivališča in upravnih enotah delovnega mesta po spolu, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

UPRAVNA ENOTA PREBIVALIŠČA

Št. vrednosti 60 od tega izbranih

Išči

SPOL

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 20 od tega izbranih

Išči

UPRAVNA ENOTA DELA

Št. vrednosti 59 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
19. 03. 2020
Kontaktna oseba
Nuška Brnot, +386 [0]1 2340 818, nuska.brnot@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0723415
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statisti ni urad Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
UPRAVNA ENOTA PREBIVALIŠČA
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot opis in pojasnila, raven SKTE 4.

Opombe o spremembah posameznih upravnih enot so zapisane k vsaki spremenjeni upravni enoti in so ob izpisu tabele na zaslon dostopne s klikom na ikono za opombe [zvezdica].