Delovne migracije - izbrani kazalniki, statistične regije, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STATISTIČNA REGIJA

Št. vrednosti 13 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 11 od tega izbranih

Išči

KAZALNIK Select at least one value

Št. vrednosti 9 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
4. 05. 2020
Kontaktna oseba
Nuška Brnot, +386 [0]1 2340 818, nuska.brnot@gov.si
Enota
število, delež, indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0772755
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji [The Classification of Territorial Units for Statistics] – NUTS opis in pojasnila, raven NUTS 3.Opombe o spremembah posameznih regij so zapisane k vsaki spremenjeni regiji in so ob izpisu tabele na zaslon dostopne s klikom na ikono za opombe [zvezdica]. V opombah je na začetku naveden datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene.
KAZALNIK
Indeks delovne migracije
delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po občini delovnega mesta / delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov] po občini prebivališča x 100
Indeks delovne migracije za moške
delovno aktivni moški [brez kmetov] po občini delovnega mesta / delovno aktivni moški [brez kmetov] po občini prebivališča x 100
Indeks delovne migracije za ženske
delovno aktivne ženske [brez kmetic] po občini delovnega mesta / delovno aktivne ženske [brez kmetic] po občini prebivališča x 100
Delovni migranti [brez kmetov], ki delajo zunaj regije prebivališča
% med vsemi delovno aktivnimi prebivalci v občini
Delovni migranti, moški [brez kmetov], ki delajo zunaj regije prebivališča
% med vsemi delovno aktivnimi moškimi v občini
Delovni migranti, ženske [brez kmetic], ki delajo zunaj regije prebivališča
% med vsemi delovno aktivnimi ženskami v občini
Delovno aktivno prebivalstvo [brez kmetov], ki delajo v regiji prebivališča
% med vsemi delovno aktivnimi prebivalci v občini
Delovno aktivni moški [brez kmetov], ki delajo v regiji prebivališča
% med vsemi delovno aktivnimi moškimi v občini
Delovno aktivne ženske [brez kmetic], ki delajo v regiji prebivališča
% med vsemi delovno aktivnimi ženskami v občini