Delovno aktivno prebivalstvo po občinah delovnega mesta, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE

Št. vrednosti 213 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 15 od tega izbranih

Išči

DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO

Št. vrednosti 5 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
21. 02. 2020
Kontaktna oseba
Oddelek statistike dela, Jerneja Čuk, tel.: +386 1 2340-566, E-mail: jerneja.cuk@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0775341
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Zaradi zaokroževanja na cela števila se vsote ne ujemajo vedno.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila