Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih (SKD 2008), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKD DEJAVNOST

Št. vrednosti 110 od tega izbranih

Išči

DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO

Št. vrednosti 7 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 15 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
4. 05. 2020
Kontaktna oseba
Oddelek statistike dela, Jerneja Čuk, tel.: +386 1 2340-566, E-mail: jerneja.cuk@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0775321
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Zaradi zaokroževanja na cela števila se vsote ne ujemajo vedno.
Podatki po SKD 2008 do vključno 2007 so preračunani.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO
Zaradi prehoda na sodobnejši računalniški sistem, ki z novimi tehničnimi postopki omogoča izboljšanje kakovosti podatkov, smo z julijem 2009 pričeli kmete razvrščati po dejavnostih. Pred tem so bili vsi prišteti k dejavnosti A01. Povprečno število kmetov je tako za leto 2009 izračunano za drugo polovico leta.